NEDERLAND - In 2023 zijn ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is iets minder dan de bijna 75 duizend nieuwbouwwoningen uit 2022, maar ligt wel boven het gemiddelde van ruim 61 duizend in de afgelopen tien jaar. De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw kwam in 2023 uit op 0,9 procent. Amsterdam kende in 2023 het hoogste aantal nieuwbouwwoningen met 4,5 duizend. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.


Naast nieuwbouw ontstaan er ook woningen door bijvoorbeeld splitsing van bestaande woningen en transformaties van kantoren. Daarnaast verdwijnen er woningen, onder andere door sloop en samenvoeging. Per saldo is de woningvoorraad in 2023 toegenomen tot 8,2 miljoen woningen.

De daling van het aantal nieuwbouwwoningen in 2023 komt overeen met een dalende trend in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in de afgelopen twee jaar. Van 2019 tot 2021 liep dit aantal nog op, maar sindsdien neemt het cijfer af. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor de bouw in de nabije toekomst. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

Meeste nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 17 duizend. In Noord-Brabant (12 duizend) en Noord-Holland (bijna 11 duizend) werden ook veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het sterkst in Flevoland, met 1,6 procent. In de provincies Limburg, Fryslân en Drenthe kwamen met 0,6 procent naar verhouding de minste woningen tot stand.


Meeste nieuwbouwwoningen in Amsterdam

In Amsterdam werden de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd, 4,5 duizend, een toename van de woningvoorraad van 1 procent. Met deze nieuwbouwwoningen erbij heeft de gemeente Amsterdam nu 480 duizend woningen. Na Amsterdam werden in Rotterdam de meeste nieuwbouwwoningen gebouwd, 3,2 duizend.

De gemeente Zoeterwoude kende relatief de grootste groei woningen door nieuwbouw. Hier groeide de woningvoorraad met 4,8 procent naar 4 142 woningen dankzij de bouw van 190 woningen.


Bron: CBS