WIJK AAN ZEE/HEEMSKERK - Wethouder Ali Bal heeft dinsdag samen met zijn collega-wethouder Ron Suanet van Gemeente Heemskerk de nieuwe parkeerplaats van PWN geopend aan de oostzijde van de Meeuweweg, op de grens van Heemskerk en Wijk aan Zee. Aan beide zijden is hard gewerkt aan het herstel van de duiningang van het Noordhollands Duinreservaat. Volgens planning is het grondwerk aan de westzijde van de Meeuweweg nagenoeg gereed.


Het werkterrein langs de Meeuweweg is gebruikt tijdens de boringen onder de duinen door en aansluitend voor het intrekken van de zeekabels van TenneT voor de aansluiting van twee windparken op zee. Op de plek van de voormalige parkeerplaats liggen de verbindingen tussen de zee- en de landkabels in de bodem. Daar omheen heeft aannemer NRG (in opdracht van Gemeente Heemskerk en PWN) 35 nieuwe parkeerplekken gerealiseerd.

Klimatologische inpassing

Vanwege de waterdoorlaatbaarheid en de mogelijkheid voor vergroening zijn voor de verharding grasbetontegels gebruikt. Wethouder Ron Suanet van Gemeente Heemskerk gaf aan blij te zijn met deze klimatologische inpassing van deze nieuwe parkeerplekken in zijn gemeente. Daarnaast sprak ook zijn Beverwijkse collega-wethouder Ali Bal (vanonder dezelfde paraplu, zie foto) zijn waardering uit voor de nieuwe situatie.

In zijn korte toespraak refereerde Bal aan de afspraak om het terrein weer ‘in oude staat’ op te leveren. Met het terugbrengen van het profiel van de oude tuinderswallen is volgens hem een extra stap gezet. “Daar ben ik zeer dankbaar voor. Het is goed als bij dergelijke projecten, met veel impact op de leefomgeving, op een manier zoals deze iets terug wordt gegeven aan de samenleving.”

Opening in elektrische auto

Aansluitend stapten beide heren in de groene PWN-auto van gebiedsbeheerder Raymond Duindam voor de officiële openingshandeling. Met de elektrische auto reden zij voor de ogen van de aanwezige toeschouwers beheerst door een reusachtige foto van het voormalige werkterrein heen de vernieuwde parkeerplaats op.

Driehoek van Beverwijk

Aan de westzijde van de Meeuweweg is aannemer NRG, in samenwerking met Gemeente Beverwijk, nog bezig om het terrein conform het schetsontwerp op te leveren. Volgens planning is het grondwerk in de ‘Driehoek van Beverwijk’ over ongeveer een week gereed. Dit najaar volgt nog de beplanting in de vorm van bomen en struiken.

“Tijdens dat plantseizoen zijn de condities voor de aanplant van nieuw groen het meest geschikt”, zegt projectdirecteur Arjan Dams (TenneT). “Hier is sprake van natuur in wording. In september gaan we verder en daarna neemt de natuur het over.”