HEEMSKERK - Deze week zijn de werkzaamheden aan het voetpad van de Promenade en de Korte Promenade in Heemskerk gestart. De bestrating van het voetpad wordt vervangen en er wordt drainage aangelegd. Het werk is in drie fases verdeeld, die elkaar gedeeltelijk overlappen. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden rond 16 november afgerond.

De werkzaamheden aan de Promenade en de Kleine Promenade vinden in drie delen plaats. Afhankelijk van weer en onvoorziene omstandigheden kan de volgende planning gaan schuiven:

  1. de Kleine Promenade (nummers 2-8) en de Promenade (nummers 1-19) van 24 september tot en met 12 oktober;
  2. de Promenade (nummers 21-35) van 8 oktober tot en met 26 oktober;
  3. de Promenade (nummers 37-85) van 22 oktober tot en met 16 november.

Op de plaatsen waar de bestrating is opgebroken wordt het voetpad zoveel mogelijk bereikbaar gehouden met loopschotten. Verder zijn voor de bereikbaarheid door hulpdiensten gedeeltelijk rijplaten neergelegd.

Zodra er een deel van het voetpad opnieuw is bestraat, wordt het opengesteld.