BEVERWIJK - Wethouder Ali Bal reikt op 7 september de Beverwijkse Monumentenprijs 2023 uit. De heer Venniker mag de prijs in ontvangst nemen als blijk van waardering voor de restauratie en herbestemming van de waarnemingsbunker op de duintop achter de Van Ogtropweg 16 in Wijk aan Zee. De prijs bestaat uit een oorkonde die is vervaardigd door de Beverwijkse kunstenaar Louis ’t Hart.

De restauratie en herbestemming van de waarnemingsbunker illustreren de bereidheid van de eigenaar om dit gemeentelijk monument goed te onderhouden en in oude luister terug te brengen. Het college van burgemeester en wethouders wil dit initiatief graag belonen en de aandacht geven die het verdient.

Waarom een Monumentenprijs?
In 2007 stelde de Stichting Historisch Beverwijk aan het college voor om een jaarlijkse waardering uit te spreken in de vorm van een monumentenprijs voor ondernemers of bewoners die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed in Beverwijk.

Het college heeft besloten de Monumentenprijs toe te kennen als blijk van waardering voor het behoud en de wijze van herstel van een waardevol pand in de gemeente Beverwijk.

Hiermee brengt het college het belang van monumenten en beeldbepalende panden onder de aandacht bij inwoners en bezoekers van de gemeente Beverwijk. Het college wil cultureel erfgoed beter zichtbaar te maken en de belangstelling ervoor vergroten.