BEVERWIJK - Op dinsdag 14 januari kunnen inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee meepraten over duurzame energie. Waar moeten zonnepanelen en windmolens komen? Voor onze regio zijn 3 verschillende ruimtelijke toekomstbeelden gemaakt die inzicht geven in plekken waar mogelijk duurzame energie opgewekt kan worden.

We nodigen iedereen uit om mee te denken en in gesprek te gaan over de scenario’s. Een mooie kans om je stem te laten horen en de ideeën die er zijn te verbeteren met lokale kennis en wensen.

Iedereen is van harte welkom in het Stadhuis tussen 18.30 en 21.30 uur. Graag van tevoren wel even aanmelden door een mail te sturen aan ruimteondersteuners@beverwijk.nl.

Regionale Energie Strategie
Net als de rest van Nederland heeft Beverwijk de opgave om meer duurzame energie op te wekken met zonnepanelen en windmolens. Samen met de gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland zoeken we naar de beste mogelijkheden. We noemen dit de Regionale Energie Strategie (RES). Waar kunnen we windmolens en zonnepanelen kwijt? Het antwoord op die vraag is nog niet zo eenvoudig, omdat ruimte hier schaars is.

Voor onze regio zijn 3 verschillende ruimtelijke toekomstbeelden gemaakt die inzicht geven in plekken waar mogelijk duurzame energie opgewekt kan worden. Zo is er een scenario dat vooral rekening houdt met de kosten (‘kostenefficiënt’), eentje die de maximale opwekmogelijkheden in beeld brengt en als derde een scenario dat een ‘nieuw energielandschap’ schetst. Het uiteindelijke beeld zal wel ergens in het midden komen te liggen. De scenario’s zijn vooral gemaakt om te verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Professionals van bedrijven, organisaties, provincie en gemeenten hebben deze scenario’s bedacht. Maar het gaat over de directe leefomgeving van ons allemaal. Daarom is het belangrijk dat iedereen mee kan denken en praten over de beste plaatsen voor windmolens en zonnepanelen. Wat vinden Beverwijkers passen als het gaat om duurzame energie in deze regio en bij hen in de buurt? Wat past juist absoluut niet? Hebben bewoners zelf ideeën over de opwekking van duurzame energie in hun buurt? Waar zien ze kansen en wat kunnen of willen ze zelf bijdragen?

Klimaatakkoord
Het gaat niet goed met onze leefomgeving. De klimaatverandering bedreigt onze manier van leven. Dat moeten we proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt in Parijs. Die zijn in Nederland vertaald in het Klimaatakkoord en de Klimaatwet. Kort samengevat: we moeten zo snel mogelijk omschakelen van kolen, olie en gas naar duurzaam opgewekte energie. In 2030 voor minstens de helft, in 2050 helemaal.