BEVERWIJK - De behandeling van de voorjaarsnota 2018 in de raadscommissie heeft in elk geval duidelijk gemaakt dat de ambities die raad en college hebben voor de stad serieus zijn. De grote vraag naar aanleiding van die nota; hoe worden die plannen de komende periode waargemaakt? En zijn ze te betalen?

Waarom een Voorjaarsnota?
De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Het is als het ware een tussenstand van hoe de uitgaven zich hebben ontwikkeld. De voorjaarsnota is het middel om het debat voeren over de uitgangspunten die de raad wenst voor deze periode. Via de voorjaarsnota kan de raad bijvoorbeeld ook bepalen waar eventueel extra geld aan uitgegeven gaat worden. Dat wordt dan weer geregeld in de begroting die in het najaar volgt. Deze moet uiterlijk voor 15 november 2018 worden vastgesteld.

’Minder geld beschikbaar’’
De reacties op de voorjaarsnota liepen uiteen van gematigd positief, afwachtend en kritisch. Er gaat voor Beverwijk het een en ander veranderen, zo stelde de PvdA. ‘’Het ziet het er niet zo positief uit op termijn, zei Dorenbos (PvdA). ‘’Er is straks een miljoen euro minder beschikbaar voor de gemeente, geld dat we ontvangen vanuit het Rijk. Ook heb ik zorgen over hoe de lastendruk betaalbaar blijft op termijn.’’ CDA-er Tabak gaf ook aan zorgen te hebben over de financiële voorspellingen.Dit in tegenstelling tot Van Popta (GroenLinks) die op de lange termijn het wat ‘’zonniger in ziet.’’ Ten aanzien van een ander punt, de veiligheid, gaf hij aan dat ‘’de raad meer geld heeft vrijgemaakt voor veiligheid. Maar hoe dat precies wordt ingevuld, dat blijkt voor ons nog niet?’’ Ook Bilars van Gemeentebelangen was niet pessimistisch gestemd over de financiële vooruitzichten.

‘’Ruimte voor initiatieven’’
De fractie van Samen Beverwijk merkte op ‘’het belangrijk te vinden om ruimte te hebben voor initiatieven die van inwoners komen.’’ Hij miste deze op dit moment. Fractievoorzitter Bal kreeg op dat punt bijval van D66’er Weel.Een ander punt dat Weel namens D66 inbracht was dat van het personeel in het stadhuis, en merkte op ‘’in hoeverre we niet voordeliger uit zijn als meer vast personeel aantrekken in plaats van tijdelijk ingehuurd personeel, wat per definitie duurder is.’’

‘’Voorzichtig met ambities’’
Vrij! Beverwijk merkte op dat de komende jaren een uitdaging worden voor de stad. Uiterwijk: ‘’We zullen voorzichtig moeten zijn met de ambities, rekening houden met de financiële positie van Beverwijk de komende periode. Kijk onder meer naar landgoed Adrichem en de dekking die daar nog bij moet.’’ Hazeveld (DB) opperde om alvast een ‘spaardoelstelling’ op te nemen.Portefeuillehouder Erol, verantwoordelijk voor financiën, benadrukte dat het college een goed financieel beleid wil voeren. ‘’Maar de ruimte is krap. We moeten daar een goede discussie over voeren.’’ Burgemeester Smit, verantwoordelijk voor veiligheid, nam ook kort het woord naar aanleiding van de vraag over veiligheid en de ontwikkelingen. Hij gaf aan de raad te ‘’volledig te willen informeren door middel van een speciale avond zodat de raad kan worden bijgepraat. Dit volgt nog.’’

De jaarstukken en de voorjaarsnota zullen op 5 juli 2018 in de raadsvergadering verder worden behandeld.