BEVERWIJK - De gemeenteraad heeft donderdag het raadsvoorstel Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk vastgesteld.

Waarover gaat het voorstel?
In het voorstel is te lezen dat het gaat om meedoen. ‘’Dat is de doelstelling van de gemeente Beverwijk. We willen ervoor zorgen dat alle inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij, dat iedereen meetelt en meedoet.’’ Het stadsbestuur verdedigde enkele voorstellen tijdens de raadsvergadering.

Inzet op preventie

Bij de fracties van GroenLinks en VVD was een positieve waardering voor het voorstel. Van Wijck (VVD) was met name te spreken over aandacht voor “een gezonde leefstijl en preventie.” Portefeuillehouder Niele vulde dit aan en zei “zich te willen inzetten op de bevordering van het stoppen met roken. Daar liggen nog veel kansen voor Beverwijk.

”‘’Woonbehoeften en woonstijlen’’
Op het vlak van meedoen bracht de fractieleider Bal van SamenBeverwijk in dat “de koppeling met wonen ontzettend belangrijk is. Dit document moet daar heel goed op aansluiten.” Hij refereerde aan een eerdere discussie in de raadscommissie over woonstijlen en woonbehoeften in Beverwijk. VRIJ!-fractievoorzitter Uiterwijk voegde daaraan toe dat ‘’een laagdrempelige benadering, goede communicatie, en het voorkomen van stapeling van problemen in wijken van groot belang is. Denk met name aan Oosterwijk en de Pilotenbuurt waar dit veel aan de orde is.

De verantwoordelijke portefeuillehouders Niele en Van den Berg kunnen verder met de uitvoering van het voorstel. In de raad bleek bij besluitvorming unanieme steun te zijn.