BEVERWIJK - Op zondag 14 oktober 2018 vindt de jaarlijkse Veteranendag plaats voor veteranen uit Beverwijk en Heemskerk. Alle bij het Veteranen Instituut in Doorn bekendstaande veteranen die hier wonen, hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Naast een presentatie van drs. André van der Kamp, kapitein-luitenant ter Zee, commandant Zr. Ms. ZEELAND bij de Koninklijke Marine is er muziek van De Donkeylandband. Daarnaast is er voor de genodigden ruim de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en herinneringen op te halen.

Oproep
Niet van alle veteranen zijn de adresgegevens bekend. Veteranen in Beverwijk en Heemskerk die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, zijn ook van harte welkom. Zij kunnen zich via de website van de gemeente Beverwijk aanmelden per e-mail.