BEVERWIJK - De gemeenten Beverwijk en Heemskerk zullen verder onderzoek doen naar het realiseren van een nieuw intergemeentelijk zwembad. In dit scenario worden de huidige zwembaden in beide gemeenten gesloten en komt er een nieuw bad. Voor het zover is vragen beide gemeenten eerst een meer concreet (financieel) plaatje.

Kwaliteitsimpuls

Hoewel Beverwijk en Heemskerk momenteel eigen zwembaden hebben is het ontwikkelen van een nieuw zwembad een serieuze optie. Dit omdat beide zwembaden gedateerd zijn en er binnenkort grote investeringen gedaan moeten worden. Een gezamenlijk nieuw zwembad biedt perspectief op een aantrekkelijk zwembad dat een kwaliteitsimpuls geeft aan de lokale en regionale sportinfrastructuur met hogere bezoekersaantallen. Voordeel van een gezamenlijk nieuw zwembad is ook dat het duurzamer is, en dat het weer jaren meekan.

‘’Financieel rondbreien’’
In de commissiebespreking, waarin Heemskerk eveneens vertegenwoordigd was, bleek veel draagvlak voor verdere uitwerking. Onder de meer de fracties van PvdA, CDA, VVD, D66 gaven aan een nadere uitwerking te willen hebben waarin meer specifieke details staan over bijvoorbeeld financiering en exploitatie.Uiterwijk (Vrij!) merkte op dat scenario vier wel het meest dure scenario is en dat verdere uitwerking van het scenario qua kosten moet worden betaald uit de algemene middelen. ‘’Dat vinden we wel jammer.’’ Ten aanzien van de financiering viel Van Popta (GroenLinks) haar bij. ‘’Het zal nog wel lastig zijn om het financieel rond te breien.’’ De fractie van SamenBeverwijk was optimistischer gestemd. Bart zei hierover dat ‘’gezien de gunstige financiële omstandigheden en de rentestand kan het wel eens heel interessant worden.’’ Namens Beverwijk antwoordde portefeuillehouder Erol de commissie tevreden maar ook blij te zijn met de brede steun voor vervolgonderzoek. ‘’Wat het verder precies betekent in de totale lasten wordt duidelijker richting de besluitvorming,’’ doelend op meer specifieke cijfers in plaats van kengetallen die nu gebruikt zijn.

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari aanstaande volgt naar verwachting het definitieve besluit tot vervolgonderzoek.