BEVERWIJK - Binnenkort neemt de raad een besluit over de voortzetting van de zogeheten Weekendschool, een initiatief waarbij kinderen extra ondersteuning krijgen op het gebied van cultuur en wetenschap. Een goed initiatief volgens commissieleden, maar over de kosten en de toegankelijkheid bleken vragen en bedenkingen te bestaan

Wat is de Weekendschool?

Naar aanleiding van een motie die de raad in juli 2017 heeft aangenomen is de Stichting Welzijn Beverwijk in maart dit jaar van start gegaan met de pilot: de Talenten Trainen voor de Toekomst IJmond. Dat loopt tot eind tot december 2019. De TTT IJmond laat kinderen uit groep 7 en 8 kennismaken met vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap. Dit zijn thema’s waar de kinderen thuis niet veel mee in aanraking komen. Het doel van de TTT IJmond is om de kinderen te inspireren en motiveren en hun toekomstperspectieven te verbreden. Nu het project ten einde loopt zal de raad besluiten over de vraag of het moet worden voortgezet.

‘’Relatief hoge kosten’’
VVD woordvoerder Middendorp gaf aan naar aanleiding van de pilot ‘’een globale evaluatie te missen’’, en eigenlijk meer een korte sfeerimpressie te hebben gelezen over hoe het nu gaat. Een gemiste kans. Ze merkte op dat leerlingen tussentijds soms uitvallen en niet meer terugkomen. ‘’Het gaat zo om een relatief groot bedrag voor een relatief kleine groep kinderen.’’ Ze vroeg zich af of dit niet anders kan. Voor de fractie Vrij! zouden bijvoorbeeld meer kinderen moeten kunnen deelnemen. Koçak: ‘’We verwachten dat de kosten per deelnemend kind daardoor zullen zakken als we alle basisscholen in onze gemeente hierbij kunnen betrekken.’’ Mogelijk zou betere communicatie ook voor meer bekendheid kunnen zorgen.

‘’Verdiepen en ontwikkelen’’
Van Vliet (D66) pleitte eveneens in de richting van het verlengen van de pilot, want ‘’onze jongste inwoners verdienen de kans om zichzelf te verdiepen en te ontwikkelen.’’ Ook de PvdA was enthousiast over de pilot en gaf aan voordelen te zien in verlengen. ‘’Mogelijk kan het project nog uitgroeien tot iets groters,’’ voegde Hekman (CDA) toe, iets dat ook Van Luijn (SamenBeverwijk) hoopte door in de toekomst zoveel mogelijk kinderen te laten deelnemen. Hulscher (GroenLinks) sloot zich daarbij aan – zolang het zoveel mogelijk in het budget blijft.Ten aanzien van de kosten bekeek Fiseler (Democraten Beverwijk) het geheel in de verhouding van het aantal deelnemers en wat de gemeente eraan kwijt is. ‘’Dan zou je moeten overwegen om de stekker eruit te trekken.’’ Tezamen met de fractie van de VVD houdt hij nog beraad in de fractie.

Wethouder Van den Berg, een groot pleitbezorger van de weekendschool, zei in de commissie dat de pilot inderdaad nog maar net was begonnen. ‘’Maar de eerste geluiden zijn goed en er is veel motivatie om verder te gaan. Dan kan de volgende zomer een echt uitgebreide evaluatie plaatsvinden.’’

In de raadsvergadering van 19 december 2019 volgt een definitief besluit over de voortzetting.