BEVERWIJK – De ontwikkeling van Landgoed Adrichem, een toekomstig terrein waar sporten als voetbal en hockey een plek krijgen, heeft geleid tot felle discussie binnen de raadscommissie. Tijdens de commissiebehandeling van afgelopen donderdag bleken er veel vragen te zijn over de kosten, de haalbaarheid en samenwerking tussen de gemeente en betrokken partners.

Hoe zat het ook alweer?
Het project Landgoed Adrichem is tot stand gekomen als verdere uitwerking van een toekomstvisie voor sportpark Adrichem vanuit de sportverenigingen BHC Overbos, RKVV DEM en De Kennemers. Aanleiding was de aanvraag voor een 4e hockeyveld voor BHC Overbos. Als gevolg van een presentatie van de toekomstvisie door de sportverenigingen heeft de gemeenteraad het college op 17 december 2017 de opdracht heeft gegeven het scenario ‘Landgoed Adrichem’ uit de QuickScan zodanig uit te werken dat het klaar is voor besluitvorming.

‘’Pas op de plaats?’’
Inmiddels ligt een definitief ontwerp (DO) voor met daarin verschillende scenario’s. Ook hadden zich voor dit onderwerp een aanzienlijk aantal insprekers gemeld. Een belangrijk punt bleek de financiën, de haalbaarheid en of voldaan kan worden aan de capaciteitsvraag van verschillende verenigingen.De meningen liepen binnen de commissie sterk uiteen. Uiterwijk zei namens oppositiepartij VRIJ! dat het lijkt alsof er ‘’sprake is van een prestigeproject.’’ Ze gaf aan dat haar fractie er geen voorstander van is en ook niet is geweest. Namens coalitiepartij D66 zei Van Vliet echter dat ‘’het een kwestie van een pas op de plaats maken is door alle betrokken partijen. Dat kan er mogelijk toe leiden dat het meer tijd kost. We moeten tegelijkertijd ook realistisch zijn vanwege de financiële kaders. Die staan, en wij staan daar voor.’’ Ten aanzien van de kosten sloot de PvdA zich daarbij aan. Woordvoerder Ilhan miste in deze fase van het plan ‘’op veel terreinen nog duidelijkheden.

’’Financiële bomen niet tot hemel’’
De VVD riep alle betrokkenen op om zo snel mogelijk bij elkaar te komen en weer op een lijn te komen. Woordvoerder Geel: ‘’als iedereen op een lijn zit en achter het plan staat is dat het beste scenario.’’ Als het aan hem lag komen zoveel mogelijk stakeholders op korte termijn samen om alle plooien glad te strijken.Of moet het plan dan misschien helemaal opnieuw? Dat terug-naar-de-tekentafel-scenario was voor Bal (SamenBeverwijk) niet onbespreekbaar ‘’zolang er maar een scenario naar voren kan komen dat door alle stakeholders wordt gedragen.’’Vanuit het CDA werd door Meiland samengevat dat het niet slechts gaat het om de financiën. ‘’We krijgen er immers ook wat moois voor terug. Maar de kaders zijn helder. Daar moet men het mee doen. De financiële bomen groeien in Beverwijk nu eenmaal niet tot aan de hemel.

’’De discussie zal op 22 mei 2019 in de raad worden voortgezet. Vanuit diverse fracties is aangegeven dat wordt nagedacht over amenderingen op het voorstel. Op de website www.beverwijk.nl is meer te lezen over dossier Landgoed Adrichem.