BEVERWIJK – Gemeente Beverwijk heeft het venten van goederen die de openbare orde, veiligheid of volksgezondheid in gevaar brengen verboden. Dat staat in de APV. Hieronder valt ook het venten van lachgas. Dit houdt in dat het verboden is om tijdens de feestweek en kermis lachgas te verkopen op de evenemententerreinen.

Organisatoren handhaven op lachgas
De organisatoren hebben in hun huisregels opgenomen dat de verkoop, het gebruik en het in bezit hebben van lachgas verboden is op de evenemententerreinen. De organisatoren handhaven hierop met hun eigen beveiliging.

Overlast en gezondheidseffecten
Lachgas zit in patronen die gebruikt worden in een slagroomspuit. Het gas geeft een korte roes en is niet illegaal. Het gebruik van lachgas zorgt vaak voor overlast. Ook is het mogelijk dat (regelmatig inademen van lachgas gezondheidseffecten met zich meebrengt. Om de openbare orde te handhaven en volksgezondheid te beschermen wil de gemeente het gebruik van lachgas tegengaan.