BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk stelt dit jaar een nieuw kadernota integrale veiligheid en handhaving 2019-2022 op. Dat houdt in dat de prioriteiten voor veiligheid en handhaving worden herzien. Inwoners krijgen de gelegenheid om hun mening te geven door het beantwoorden van een korte vragenlijst en stellingen.

Peiling en stellingen
Via de website van Beverwijk en de gemeentelijke Facebookpagina kunnen inwoners een korte vragenlijst invullen. De vragenlijst kan tot en met 31 augustus worden ingevuld. Met de vragenlijst geven inwoners aan wat welke prioriteiten zij belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Bijvoorbeeld: hoe veilig vindt u uw buurt? Vindt u het belangrijk om jeugdoverlast aan te pakken? En waarop moet de gemeente als eerste gaan handhaven in uw buurt.

Ook heeft de gemeente de aankomende drie weken een stelling op haar Facebookpagina waarop inwoners kunnen reageren. Inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijker vinden om op te handhaven. De eerste stelling die gesteld wordt is: Wat heeft prioriteit? Afvaldumpingen of fout parkeren? Of allebei? Alle reacties worden door de gemeente meegenomen bij het opstellen van het beleid.