BEVERWIJK – Op vrijdag 9 december wordt de heer C.J.M. Hienkens door burgemeester Smit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Hienkens ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn tomeloze inzet voor verschillende vrijwillige activiteiten.

In 1999 werd meneer Hienkens al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau bij zijn defungeren als raadslid. Sindsdien continueerde hij de volgende vrijwillige activiteiten, dan wel pakte hij de volgende vrijwillige activiteiten op en wordt hij gepromoveerd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

1996 - heden voorzitter van de Steunstichting Nova College (het ROC Nova College heeft vestigingen in de regio IJmond). Deze stichting biedt ondersteuning bij investeringen voor o.a. studentenhuisvesting en het continueren van het opleidingsaanbod.

2002 - heden vrijwilliger bij (de rechtsvoorgangers van) de Parochie St. Eloy te Beverwijk. Meneer was/is o.a. lid van de locatieraad, lid van de begeleidingscommissie, lector, vicevoorzitter, bemiddelaar en voorzitter van de Open Kerk.

2012 - heden voorzitter (2012-2018) en lid (2018-heden) van de Participatieraad Beverwijk (tot 2018 de Wmo-raad Beverwijk). De raad richt zich op het sociale domein; de (ouderen)zorg, werk en inkomen, welzijn en ontwikkeling van jeugd en intensieve jeugdzorg. Meneer is daarnaast o.a. lid van diverse werkgroepen die burgers betrekken bij beleidsvorming en hij vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

2015 - heden voorzitter van de Commissie bezwaarschriften voor personele en externe geschillen van de Omgevingsdienst IJmond, welke namens en voor veertien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uitvoert op het gebied van milieutoezicht en handhaving.

2015 - heden bestuurslid (2015-2018) en actief lid van het CDA Noord-Holland. Gesteld wordt dat meneer met zijn vrijwilligerswerk mensen weet te verbinden en verder weet te helpen.

2018 - heden voorzitter van het Participatie Overleg IJmond, bestaande uit de Participatieraden Velsen, Heemskerk en Beverwijk.

2019 - heden bestuurslid van het Samenwerkingsverband De Heilige Familie (Regio IJmond-Noord), bestaande uit zes parochies in verschillende gemeenten. Meneer heeft o.a. bijgedragen aan de totstandkoming van een vijfjarenplan.

2021 - heden bestuurslid van het CDA Beverwijk-Wijk aan Zee. Betrokkene wordt gekenschetst als een verbinder pur sang. Hij zet zich in voor ondernemend Beverwijk en voor de zwakkeren in de samenleving. Voorts fungeert hij als mentor voor jonge CDA-ers.