BEVERWIJK - Het college van B&W van de gemeente Beverwijk heeft besloten dat de tijdelijke woonvoorziening, een caravan, in een groenstrook langs de Emplacementsweg, achter Cineworld in Beverwijk nog zeker een jaar blijft staan. Hiervoor wordt de eerder verleende vergunning met een jaar verlengd.

De caravan is in mei 2017 onder strikte voorwaarden ter beschikking gesteld aan twee inwoners van Beverwijk. De gemeente Beverwijk is en voelt zich verantwoordelijk voor deze Beverwijkers en wil voorkomen dat zij op straat terecht komen. Het betrokken stel is vanwege meerdere redenen niet te plaatsen in de reguliere maatschappelijke opvang in Haarlem. Op grond van wet- en regelgeving zijn er geen dwangmiddelen om hen gedwongen op te nemen in een opvang of instelling. Zij hebben vijf jaar op straat geleefd en zorgden voor aanzienlijke overlast. In de winter van 2017 hebben zij tijdelijk een sloopwoning in Heemskerk bewoond. Hierna zijn ze weer op straat beland. Daarom is vorig jaar deze tijdelijke woonoplossing bedacht. Deze tijdelijke woonoplossing is een uitzondering. Door middel van een schutting is overlast tot nu toe zoveel mogelijk voorkomen. De omgeving wordt in samenwerking met hulpverleners, handhaving en politie goed in de gaten gehouden. De situatie van deze twee Beverwijkers is verbeterd in de afgelopen periode.

Er is de afgelopen periode gezocht naar een oplossing, maar deze blijkt op dit moment nog niet voorhanden. Er zijn hiervoor verschillende redenen aan te wijzen maar de voornaamste is dat de gemeente opname niet kan afdwingen en een geschikte oplossing voor deze specifieke Beverwijkers niet voor het oprapen ligt. Er wordt nadrukkelijk gedacht aan een skaeve huze project. Dit is een containerachtige woonvorm die alleen of in een klein groepje staat. Vanuit het regionaal beleidskader “Opvang, Wonen en herstel” is het voornemen om in 10 jaar 30 plekken te creëren voor bijzondere woonvormen. Op dit moment worden daarvoor geschikte locaties in de regio Haarlem geïnventariseerd. De gemeente blijft samen met de betrokkenen en hulpverleners zoeken naar een permanente oplossing. Bij deze zoektocht is ook contact met beide Beverwijkse woningcorporaties.