HEEMSKERK - Niet alle mantelzorgers vinden het gemakkelijk om hulp te vragen aan anderen. De risico’s van deze vraagverlegenheid en ook mogelijke oplossingen om dit te overwinnen komen aan bod tijdens het Themacafé voor mantelzorgers.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 20 maart a.s. in het buurtcentrum Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2C, 1944 TD Beverwijk. Aanmelden kan digitaal. Of bel met (0251) 300 333 (op werkdagen van 09.00-12.30u). Professionals zijn welkom, maar mantelzorgers en vrijwilligers hebben voorrang. Het aantal plaatsen is beperkt.

De avond start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Als spreker is Ernst Buning uitgenodigd. Hij zal vraagverlegenheid op creatieve en muzikale wijze toelichten. Ernst Buning heeft jarenlang voor zijn demente echtgenote gezorgd en wil met zijn ervaringen andere mantelzorgers inspireren. Na de pauze gaan we graag het gesprek aan met het publiek. Leidende vraag: wat maakt het (voor u) moeilijk om (tijdig) hulp in te schakelen en welke drempels ervaart u daarin?

Over We(l)doen

We(l)doen is een samenwerkingsverband van MaatjeZ / ViVa! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, Stichting Welschap Welzijn en Stichting Welzijn Beverwijk. Samen bieden we een pakket diensten aan voor mantelzorgers en vrijwilligers. Ons werkgebied is Beverwijk en Heemskerk. Wij geven advies en begeleiding op maat, met oog voor kwetsbare mensen of groepen die niet zo vanzelfsprekend in het zicht zijn. Het team van We(l)doen bestaat uit professionals zoals mantelzorgconsulenten, sociaal
werkers en vrijwilligerscoördinatoren, en uit vrijwilligers voor ondersteunende taken. Zie ook www.weldoenijmond.nl.