BEVERWIJK - Op 1 maart begint ooms Construction met de daadwerkelijke reconstructie van de Spoorsingel. Voorafgaand aan de reconstructie vinden nog voorbereidende werkzaamheden plaats. Vanwege deze reconstructie geldt vanaf 1 februari tot en met eind juni 2018 een omleiding voor fietsers en voetgangers. Bewoners van de Spoorsingel kunnen hun woning ten alle tijden bereiken. Ook gemotoriseerd verkeer kan over de Spoorsingel blijven rijden.

Omleiding voor voetgangers: voetgangers vanaf de Schans richting het Marlo-terrein en de Aagtendijk worden omgeleid via de Graaf Janstraat/Oever. Deze omleiding geldt ook voor voetgangers vanaf de Aagtendijk/het Marlo-terrein richting de Schans/Centrum.

Omleiding voor fietsers: fietsers vanaf de Aagtenpoort richting het centrum worden omgeleid langs de Karwei via de Parallelweg en Viaductweg naar Wijckermolen en vice versa.

Reconstructie maart 2018

De kruising Spoorsingel – Marlo Center wordt vervangen door een rotonde. De rotonde zorgt voor een veel veiligere verkeerssituatie. Verder gaat de aannemer vanaf de St. Aagtendijk tot aan de Schans de rijweg, het fietspad én het wandelpad vervangen. Het fietspad krijgt over de gehele lengte een breedte van 3,6 meter, zodat deze voor beide richtingen veilig te gebruiken is. Bij de Graaf Florislaan komt een linksafstrook, zodat afslaand verkeer van de Spoorsingel naar de Graaf Florislaan de doorstroming niet belemmert.