BEVERWIJK - In de toekomst kunnen huiseigenaren in Beverwijk met een beetje ondersteuning van de gemeente diverse duurzaamheidsmaatregelen financieren. Een initiatiefvoorstel van GroenLinks werd in de raadscommissie besproken. Eind april neemt de raad een besluit.

Wat is een duurzaamheidslening?
De duurzaamheidslening is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Met dit instrument zijn overheden in staat een financiële impuls te geven aan de energiebesparing in met name de bestaande woningvoorraad. De gemeente bepaalt het beleid en stelt in de verordening, de doelgroep, het toepassingsbereik, de energiemaatregelen en de beleidsdoelen vast. En dat tegen een lage rente van 1,6%.

Isolatie en zonnepanelen
Den Hartog (GroenLinks), initiatiefnemer lichtte het voorstel toe en zei met name gekeken te hebben naar betaalbare maandlasten voor inwoners op maandbasis. “We staan aan de vooravond van grote veranderingen, maar het gaat zeker nog een jaar of tien duren voordat de hele energietransitie rond is.” Dit is een eerste stap. Hazeveld (Democraten Beverwijk) juichte deze mogelijkheid toe en waarschuwde tegelijkertijd dat de regeling ‘’daar moet worden gebruikt waar hij het beste uitkomt.’’ Hij ziet grote mogelijkheden in isolatie van woningen. SamenBeverwijk, bij monde van fractievoorzitter Bal, steunde dat betoog. ‘’Communicatie over de verschillende mogelijkheden naar onze inwoners is van groot belang’’ om zo het maximale eruit te halen. Uit de PvdA-fractie klonk een vergelijkbaar geluid. Woordvoerder Ilhan (PvdA) gaf aan op dit onderwerp ‘’te willen doorpakken. We kijken op de lange termijn en zien niet alleen kansen in isolatie maar ook in het aanleggen van zonnepanelen.’’ Benning (VVD) hield de commissie voor dat ‘’het nemen van isolatiemaatregelen zich vrijwel altijd terugbetaalt. En het is bovendien een goede start. Laat zoveel mogelijk mensen hiervan profiteren.

Hopen op veel aanvragen
Om de maatregelen uit te kunnen voeren is wel voldoende en geschikt technisch personeel nodig – en dat is in de huidige tijd lastig. VRIJ!-woordvoerder Koçak zei ‘’te willen onderzoeken of een opleidingscentrum kan worden opgezet in samenwerking met bedrijven in de regio. Betrek jongeren hierbij via een opleiding, dit biedt kansen.’’ Ook de mogelijkheden rond warmtenetten bleef niet onbesproken. D66-woordvoerder Bennink voorzag echter dat dit ‘’een bijna ondoenlijke opgave is voor Wijk aan Zee. We zullen moeten blijven kijken naar allerlei soorten opties en mogelijkheden.’’ In die lijn keek ook het CDA naar het belang van diverse keuzemogelijkheden. Fractievoorzitter Tabak: ‘’kijk niet slechts naar isolatiemogelijkheden maar laat mensen zelf de afweging maken. We hopen dan ook dat veel Beverwijkers van deze lening gebruik gaan maken.

Portefeuillehouder Erol, tevreden met de opbrengst uit de commissie, gaf aan dat om hiermee succesvol te zijn een ‘’brede en goede communicatie in de stad gerealiseerd moet worden.’’ Op termijn wil hij hiervoor concrete plannen gaan ontwikkelen. Tijdens de raadsvergadering van 25 april 2019 neemt de raad een besluit over het initiatiefvoorstel.