BEVERWIJK – “De basis op orde en integrale aanpak van prioriteiten”: het is de titel van het integrale veiligheid- en handhavingsplan dat in de laatste raadscommissie van deze periode werd behandeld. Een belangrijk plan voor Beverwijk dat kampt met achterstallig onderhoud op dit terrein.

Aandachtspunten en probleemgebieden
Veiligheid is voor alle fracties in de raad een belangrijk thema. Maar waar nu exact problemen zitten en hoe ze feitelijk worden onderbouwd bleek voor diverse fracties nog te onduidelijk. Bijvoorbeeld voor Witte, van Fractie Witte. Zij merkte op dat uit eerdere berichtgeving en stukken aan de raad bleek dat “het juist de goede kant op ging in Beverwijk.” “Maar,” zo vervolgde zij, “nu lijkt het out of the blue te komen.” Zij doelde daarmee op de negatieve aandachtspunten en probleemgebieden in de stad. De feitelijke onderbouwing bleek ook voor de PvdA en Democraten Beverwijk belangrijk te zijn en stelden daar vragen over. De fractie van het CDA gaf aan niet te twijfelen over de prioriteiten die de burgemeester in de strategie wenst aan te pakken. “Maar los van de vraag of we het kunnen en willen betalen, waarom heeft u de raad niet wat eerder geïnformeerd?”, merkte woordvoerder Meiland op.

Veiligheidsgevoel
De VVD wees op het veiligheidsgevoel onder inwoners en ondernemers: “voor ons is het belangrijk wat zij er concreet van gaan merken”, zei Ferraro. “Het moeten geen dikke papieren plannen zijn, er moet echt gewerkt worden. De handen uit de mouwen.” Voor D66 was de voorgestelde aanpak van de burgemeester meer dan welkom. Makbouli zei hierover dat “er na erbarmelijk veiligheidsbeleid, of eigenlijk de afwezigheid ervan, nu eindelijk wat gaat gebeuren.” Ze riep haar medecommissieleden op om de burgemeester uit te rusten met datgene wat hij nodig heeft om aan de slag te gaan. Daar kon Bilars-Don van Gemeentebelangen zich bij aansluiten en zei dat “de veiligheid voor onze inwoners voorop staat.”

“Er moet echt wat gebeuren”
Burgemeester Smit, verantwoordelijk portefeuillehouder, is realistisch en ambitieus. “Om Beverwijk veiliger te maken is meer menskracht nodig om te handhaven.” Daar is geld voor nodig: ongeveer een half miljoen euro is wat Smit nodig zegt te hebben om stappen te zetten. Hij vervolgde: “Er moet echt iets gebeuren. Mensen buiten hebben niets aan papier, mensen willen dat er opgetreden wordt. Het is de urgentie die maakt dat ik dit voorstel zo doe.”
Of het voorstel ook daadwerkelijk in beleid wordt omgezet is aan de raad, breed draagvlak is er wel. De raadscommissie oordeelde in ieder geval positief en verklaarde het voorstel behandelrijp. Dat betekent dat verdere bespreking van de plannen gepland staat op 22 februari 2018: de laatste raadsvergadering van deze periode voor de verkiezingen.