BEVERWIJK - De gemeenteraad van Beverwijk heeft de knoop doorgehakt: fase 2 van de ontwikkeling van het landgoed is goedgekeurd. Met dat besluit komt een eind aan een omvangrijk deel van het totale proces. Hoewel er veel draagvlak was voor deze tussenstap werd in de raad al reikhalzend uitgekeken naar het vervolg, fase 3, waarin onder meer waterpartijen en waterhuishouding aan bod komen.

Hoe zat het ook alweer?

De ontwikkeling van Landgoed Adrichem kent een uitgebreide voorgeschiedenis waarbij raadsleden nauwkeurig keken naar de gezette stappen. Zaken als de grootte, het aantal speelvelden en de plaats van toekomstige horeca hebben gezorgd voor flink wat debat. Twee weken geleden, in de raadscommissie van 16 mei 2020, kwam daar gezien de problematiek rond COVID-19 een financieel randje bij. Vanwege de beperkingen rond het beoefenen van sport zijn veel clubs aan het bekijken hoe dit op korte en lange termijn weer veilig is te organiseren. En rendabel is te krijgen. In de raadscommissie leek zich al eerder een meerderheid af te tekenen die met de plannen voor Adrichem door wilde, zij het dat er ook aandachtspunten waren voor het college.

Zorgen
Qua inhoud liep de bespreking over ongeveer dezelfde lijnen als die van enkele weken geleden. Zo was de fractie van VRIJ! tijdens de raadscommissie behoorlijk kritisch. Uiterwijk zei toen te twijfelen of de ontwikkeling wel binnen de financiële kaders blijft. Tegelijkertijd constateerde ze dat er voldoende steun was voor de plannen binnen de raad. Om het raadsbesluit technisch toch iets beter te maken, diende ze een amendement in. Slechts haar eigen fractie gaf hieraan steun waardoor het sneuvelde.Net als VRIJ! zag de PvdA obstakels. ¨Voor de PvdA is dit niet het raadsvoorstel dat wij voor ogen hadden, ondanks dat er ook goede punten zijn.¨ Raadslid Moelee zei wederom zorgen te hebben over de kosten en de afwikkeling van de gevolgen van de coronacrisis. Zaken als de waterhuishouding en waterpartijen, zei hij, hebben de blijvende aandacht van zijn fractie. Vanuit SamenBeverwijk viel raadslid Bal hem op dit punt bij. Het zijn overigens thema’s die worden besproken in de volgende stap van het proces, fase 3.Bij Gemeentebelangen eveneens bezorgdheid over de financiën met betrekking tot het project. ¨Na de raadscommissie kregen wij nog meer de indruk dat deze aan een zijden draad hangt.¨ Bilars voorspelde de raad verder dat, mochten de plannen doorgaan, er een behoorlijk parkeerprobleem zal ontstaan door het af en aanrijden van bezoekers.

¨Geen rechte lijn, einddoel staat¨
De overige fracties keken overwegend positief naar het raadsvoorstel. Het CDA verklaarde vóór de volgende stap te zijn ¨om zo het proces niet te vertragen.¨ ¨Hoewel het nog geen gelopen race is, we moeten proberen alle betrokken partijen te vinden¨, zei Meiland. Bij de fracties van GroenLinks, VVD en D66 klonk eenzelfde geluid; met steun door naar de volgende stap. Hazeveld (Democraten Beverwijk) schetste de raad een toekomstbeeld dat met vertrouwen tegemoet kon worden gezien. ¨Het is geen rechte lijn naar de finish toe, maar het einddoel staat.¨ Hij prees het overleg tussen de gemeente en de betrokkenen. ¨Het college handelt binnen de kaders.¨

Na de beraadslaging stemden de fracties van VRIJ!, PvdA en Gemeentebelangen tegen het raadsvoorstel. De fracties van VVD, GroenLinks, D66, CDA, SamenBeverwijk en Democraten Beverwijk stemden voor, waarmee een meerderheid werd behaald. In de maand juni komt Landgoed Adrichem terug op agenda van de raadscommissie.