HEEMSKERK - In de wijk Zuidbroek Oosterwijk start een proef om de afvalscheiding te verbeteren.

Als Heemskerk het afval beter scheidt is dat goed voor het milieu en kan ook de afvalstoffenheffing omlaag zodat Heemskerkers meer geld overhouden. In Zuidbroek Oosterwijk krijgen de bewoners bij wijze van deze proef een rolcontainer waarmee plastics, blik en drankenkartons (PBD) ingezameld kunnen worden aan huis. Op de proef volgt een gedegen evaluatie waarna zorgvuldig wordt bezien welke volgende stappen kunnen worden gezet.

“Afval bestaat eigenlijk niet. Verspilling willen we voorkomen, van afval naar grondstoffen!” Dat is het motto van de gemeente Heemskerk als het gaat om afvalscheiding. In Heemskerk valt nog veel winst te halen bij afvalscheiding. Door de dreigende schaarste aan grondstoffen om producten te maken, wordt afval steeds meer gezien als een waardevolle grondstof. De Rijksoverheid heeft voor 2020 ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor afvalscheiding. Dit houdt in dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval moet worden gescheiden. De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner zou dan uitkomen op maximaal 100 kg per jaar.

Proef

De gemeente gaat in een aantal wijken beginnen met een proef. Als eerste proef vanuit het grondstoffenplan 2017-2021, wordt een extra rolcontainer voor plastics, blik en drankenkartons (PBD) geleverd. De rolcontainers voor restafval en PBD zullen tijdens de proef één keer in de vier weken geleegd worden. Heemskerk kiest ervoor om PBD in te zamelen met een aparte rolcontainer aan de deur en niet via een scheidingsinstallatie die de herbruikbare grondstoffen uit het afval zou moeten halen. Een aparte rolcontainer leidt ten opzichte van de scheidingsinstallatie uiteindelijk tot meer milieuwinst en grotere financiële voordelen voor onze inwoners. Daarnaast wil de gemeente met de aparte rolcontainer het bewustzijn vergroten om verspilling van grondstoffen te voorkomen.

Start

De bewoners van de laagbouwwoningen in de wijk Zuidbroek Oosterwijk zullen begin 2018 een brief ontvangen waarin de start van de proef wordt aangekondigd en een datum genoemd zal worden wanneer de 3e rolcontainer verwacht kan worden. De bewoners zullen goed worden voorgelicht. Ook worden zogenaamde afvalcoaches ingezet die de bewoners gaan helpen. De resultaten vanuit de proef zullen zorgvuldig onderzocht worden. Pas als de uitkomsten positief zijn wordt de maatregel verder in Heemskerk ingevoerd.