HEEMSKERK - Woensdag 20 juni bent u aan het woord. Wat is er volgens u nodig om de gemeente te verduurzamen? Waar kan de gemeente samenwerken met onder meer inwoners, met ondernemers en met verenigingen? Welke initiatieven bestaan er al en zouden extra ondersteund moeten worden? We starten woensdag 20 juni met een duurzame maaltijd. Eet en praat u mee?

Prettig en gezond leven in je eigen woning. Wie wil dat niet. Een duurzame woning vormt daarin de basis. Maatregelen die zorgen voor energiebesparing, zorgen niet alleen voor verhoging van comfort, maar ook voor een lagere energierekening. Steeds meer inwoners verduurzamen daarom hun woning.

Klimaatneutraal
Maar niet alleen maatregelen aan woningen of bij bedrijven, zoals energieopwekking en aardgasvrij, dragen bij aan een duurzame, klimaatneutrale gemeente, ook maatregelen zoals laadpalen, een windmolen, of zelfs een zonneweide passen hierbij.

Belangrijke bijdrage
We staan voor een grote opgave. Na de Klimaattop in Parijs in 2015 hebben we met 200 landen afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer dan twee graden mag stijgen. Dat betekent vooral minder en in het jaar 2050 zelfs géén fossiele brandstoffen gebruiken. Alle maatregelen, hoe klein ook, leveren daarom een belangrijke bijdrage.

Praat u mee?
Daarvoor is een inspanning nodig van ons allemaal. De gemeente ziet veel goede initiatieven bij inwoners en ondernemers en wil via deze bijeenkomst hierover met u in gesprek. Waar kunnen we samenwerken? Waar zit volgens u de grootste winst? Maar vooral wat gebeurt al waar? Kortom, hoe kunnen we samen op weg naar een duurzaam Heemskerk.

Programma
18.00 uur - Inloop met duurzame maaltijd
19.00 uur - Welkom door wethouder De Vries
19.10 uur - Presentatie Duurzaam Bouwloket
19.25 uur - Presentatie Omgevingsdienst IJmond – Aardgasvrij 2050
19.40 uur - Toelichting vervolg programma
19.45 uur - Pauze
20.00 uur - Gespreksronde 1
20.20 uur - Terugkoppeling gespreksronde
20.30 uur - Gespreksronde 2
21.00 uur - Terugkoppeling gespreksronde
21.30 uur - Afsluiting + borrel

Bent u erbij?
· Datum: woensdag 20 juni 2018
· Tijd: inloop 18.00 uur met duurzame maaltijd, interactief programma van 19.00 uur tot 21.30 uur
· Locatie: gemeentehuis Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1

Aanmelden kan tot 18 juni via www.odijmond.nl/heemskerkduurzaam
Kijk voor meer informatie op www.odijmond.nl/aardgasvrij.