BEVERWIJK - Hoe zie jij de toekomst van Beverwijk in 2040? Meer groen, een woning voor iedereen, duurzame energie, veilige fietsroutes: wat vind jij belangrijk? Jouw input helpt ons Beverwijk ook in de toekomst een fijne stad te houden om in te wonen, winkelen, werken, spelen en recreëren. Van maandag 13 tot en met vrijdag 24 februari gaat de gemeente Beverwijk online en offline in gesprek met inwoners en ondernemers over hun visie op het Beverwijk en Wijk aan Zee van morgen.

Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van Beverwijk en Wijk aan Zee? Laat je ideeën horen tijdens de ‘Week van mijn Beverwijk van Morgen’, van 13 t/m 24 februari.

Deel je ideeën tijdens de live bijeenkomst of online


Er zijn er verschillende momenten om mee te doen en je ideeën te delen:

  • Vul de online enquête in via het participatieplatform denkmee.beverwijk.nl
  • Neem deel aan de online bijeenkomst op maandag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur (via Teams – de link is beschikbaar op denkmee.beverwijk.nl)
  • Neem deel aan de fysieke bijeenkomst in het Kennemer Theater op donderdag 16 februari om van 19.30 tot 21.30 uur

Participatieplatform DenkMee

Op het online participatieplatform denkmee.beverwijk.nl vind je alle informatie over de activiteiten in de ‘Week van Mijn Beverwijk van Morgen’. Ook vind je er achtergrondinformatie, zoals het eerder opgestelde koersdocument voor de toekomst van Beverwijk: de richting die we al bepaald hebben samen met diverse afgevaardigden uit de stad.

We verwerken alle input in de omgevingsvisie

Alle input die we tijdens de ‘Week van Mijn Beverwijk van Morgen’ verzamelen, verwerken we rond mei 2023 in een concept Omgevingsvisie. Dan laten wij ook zien hoe de input verwerkt is. De conceptversie wordt ook nog een keer voorgelegd aan bewoners en belanghebbenden in Beverwijk en Wijk aan Zee. In de omgevingsvisie is straks te lezen welke ontwikkelingen de gemeente Beverwijk nastreeft en welke samenwerkingsvoorstellen zeer welkom zijn. De omgevingsvisie vormt de basis voor het omgevingsplan.

Waarom een omgevingsplan?

Als de Omgevingswet in werking treedt (zoals het er nu naar uitziet op 1 januari 2024), vervangt het omgevingsplan alle bestemmingsplannen. Want met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vergemakkelijken en samenvoegen.

De wet bundelt en moderniseert de wetten voor de gehele leefomgeving. Denk daarbij aan wetgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Zo kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in één oogopslag te zien welke regels in hun omgeving gelden. En wordt duidelijk wat er wel en niet mogelijk is in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld het starten van een bedrijf, het aanpassen van je huis of het kappen van een boom.