BEVERWIJK - De gemeenteraad heeft in de vergadering van 12 januari besloten een positieve aanbeveling te geven op het verzoek van de heer Smit voor herbenoeming als burgemeester van Beverwijk.


Op 18 mei 2023 loopt de eerste zittingstermijn van Martijn Smit als burgemeester van Beverwijk af. De heer Smit heeft kenbaar gemaakt dat hij voor herbenoeming van 6 jaar burgemeester van Beverwijk in aanmerking wil komen.

Nu de gemeenteraad heeft besloten tot een positieve aanbeveling is het aan de commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om de volgende stappen in het proces te zetten.

Medio mei wordt bekend of de heer Smit herbenoemd wordt.