BEVERWIJK - De 3 IJmondgemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen doen onderzoek naar ouderenmishandeling in de regio. Het doel van het onderzoek is om de ervaringen van ouderenmishandeling in kaart te brengen.

Eén op de twintig ouderen wordt mishandeld. Ouderenmishandeling is mishandeling van een persoon van 65 jaar en ouder. Het gaat om lichamelijke, seksuele en psychische mishandeling, maar ook om verwaarlozing en financiële uitbuiting. De mishandeling wordt meestal gepleegd door gezinsleden of andere familieleden en mantelzorgers. Ook professionals kunnen zich hier schuldig aan maken.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen al deze vormen van ouderenmishandeling samen aanpakken, met hulp van inwoners. Iedereen is welkom om de enquête in te vullen.

De drie gemeenten hebben samen een vragenlijst gemaakt met een aantal vragen over dit probleem. De gemeenten roepen inwoners op deze in te vullen. Een aantal willekeurig geselecteerde inwoners heeft hierover ook een brief van de gemeente ontvangen. De resultaten worden onderzocht en daarna worden vervolgstappen bepaald. Antwoorden worden natuurlijk anoniem verwerkt.

De vragenlijst is te vinden op beverwijk.nl/ouderenmisbruik.
De enquête kan tot 1 september worden ingevuld.