BEVERWIJK - Tijdens werkzaamheden aan de Annie Palmenlaan zijn enkele stukjes asbest in de bodem aangetroffen. De aannemer was op deze plek bezig met de aanleg van de bouwweg en de riolering. In overleg met de Omgevingsdienst IJmond is besloten de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

De werkzaamheden worden pas weer hervat als het asbest gesaneerd is. Om het asbest te kunnen saneren, moet eerst de exacte omvang van de verontreiniging duidelijk zijn. Daarvoor is onderzoek nodig. Dat gebeurt door een gecertificeerd bedrijf naar verwachting in week 47. De plek is op dit moment afgezet. De bewoners van Binnenduin en omgeving zijn via een brief op de hoogte gesteld.