BEVERWIJK - 3 november 2020 hebben wethouder Ferraro van de gemeente Beverwijk en directeur-bestuurder Hooftman, van Woonopmaat, een koop/exploitatieovereenkomst getekend voor de grond en ontwikkeling aan de Ann Burtonlaan. Woonopmaat laat hier 20 koopwoningen en 54 huurwoningen bouwen. De openbare ruimte wordt ook opnieuw ingericht. De vraag naar betaalbare woningen in Beverwijk is groot. Met de bouw van deze 74 woningen zorgen gemeente en Woonopmaat voor nieuw aanbod.

Participatie
De omwonenden zijn betrokken bij het bouwplan en de herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied. Hiervoor is één informatiebijeenkomst “live” georganiseerd. Daarna is contact geweest met de bewoners via digitale informatiesessies. Naar aanleiding van de reacties van de omwonenden zijn aanpassingen in het plan gedaan. Zo worden er aan de kant van de Theo Uden Masmanlaan in plaats van vijf maar drie woonlagen gebouwd. En komt de speelgelegenheid dichter bij de woningen.

Start bouw
Om dit bouwplan te realiseren moet de bestemming op deze locatie wijzigen van maatschappelijk naar wonen. De procedure voor deze bestemmingsplanwijziging wordt nu opgestart. Tegelijkertijd wordt het bouwplan voor de woningen uitgewerkt en het ontwerp voor de openbare ruimte definitief gemaakt. De start van de bouw staat gepland voor het derde kwartaal van 2021.

Woningzoekenden kunnen op dit moment nog geen opties nemen voor de woningen. Zodra inschrijving mogelijk is, meldt Woonopmaat dit via een advertentie in de krant, op haar website en facebookpagina.