BEVERWIJK - Ondanks de coronacrisis gaat de ontwikkeling van Landgoed Adrichem gewoon door. Op de achtergrond wordt gewerkt om recreatie en sport een plek te geven voor alle Beverwijkers. Een volgende stap in het proces is dat de financieringsbehoefte van BHC Overbos en RKVV DEM geregeld wordt. Daarover oordeelde de raadscommissie positief, zij het met kanttekeningen op het gebied van inrichting en participatie.


¨Vooruit gaan¨

¨Wij zijn blij dat er een positief advies gegeven is met dit voorstel en wat ons betreft kunnen we nu vooruit gaan,¨ zei Geel (VVD), doelend op de verdere ontwikkeling van het landgoed om geen tijd te verliezen. De aanleg en oplevering daarvan zal nog even op zich laten wachten, zo weten ook de fracties van D66, CDA en GroenLinks die tegelijkertijd aangaven al erg uit te kijken naar dat moment. Hopman (GroenLinks) legde nog een specifiek accent op de insluiting van het park ¨in het groen van de stad¨ - een belangrijk punt voor zijn partij, zodat inwoners van de stad daar straks gebruik van kunnen maken.

Dempen vijver
Ondanks dat de bespreking voornamelijk van financiële aard was, werd ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere onderwerpen te betrekken. Dat gebeurde onder meer door de fractie van de PvdA. Woordvoerder Ilhan zei hierover dat hij het voorstel positief beoordeelde, maar desondanks veel ¨zorgen had over de vijver die bij Overbos gedempt zou worden.¨ Backer (Gemeentebelangen) ging nog een stap verder en stelde dat het raadsvoorstel ¨slim¨ in elkaar zat, maar dat wanneer het wordt aangenomen hij de vijver bij Overbos sowieso gedempt ziet worden, ¨hetgeen voor ons onaanvaardbaar is,´ zei hij. Bij de fractie VRIJ! bleek opnieuw ongenoegen te zijn over de manier waarop het college met de financiering van landgoed Adrichem omgaat. Uiterwijk gaf het college onder meer mee ¨dat maar beter kon worden nagedacht uit welk potje dat straks moet¨, anders dan de algemene reserve.

Participatie en communicatie
Een ander terugkerende item, en voor woordvoerder Bal (SamenBeverwijk) een eerder aangegeven onderwerp, was de mate van participatie met inwoners. Hij gaf aan dat de aanleg van het landgoed ¨niet voor niets in meerdere fasen verloopt.¨ Volgens hem is het van cruciaal belang om juist de komende periode méér participatie en communicatie toe te passen. ¨Ook heb ik nog geen zicht op wat nog gaat komen. Voor ons is het dus niet direct automatisch zo dat wie A ook B zegt,´ zei hij hierover. Ten aanzien van juist die participatie en communicatie stelde portefeuillehouder Erol de raadscommissie voor dat daar nog voldoende aandacht voor zal zijn en ¨de raad hier bij te betrekken.¨

Na beraadslaging beoordeelden alle fracties het voorstel behandelrijp. Dat betekent dat het onderwerp terugkomt op de agenda van de raadsvergadering van 29 oktober 2020.