BEVERWIJK - In maart verhuizen 58 Oekraïense vluchtelingen van hun tijdelijke adres aan de Zuiderkade naar een nieuw onderkomen aan de Wijckermolen.


‘Beverwijk vindt het belangrijk om hulp te bieden aan Oekraïners die hun land moesten ontvluchten vanwege de vreselijke oorlog die nog altijd voortduurt,’ zegt burgemeester Martijn Smit.

Comfortabele huisvesting

Sinds april vorig jaar, werden 58 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in tijdelijke woonunits aan de Zuiderkade. ‘Ik ben de heer Scholten erkentelijk voor het ter beschikking stellen van zijn bedrijfspand aan de Zuiderkade,’ vertelt Smit. ‘Tegelijkertijd ben ik blij dat deze Oekraïense families binnenkort kunnen verhuizen naar een wat meer comfortabele vorm van huisvesting in een stedelijke omgeving.’

Voorbereidende werkzaamheden

De nieuwe opvanglocatie aan de Wijckermolen is een voormalig kantoorpand. Om het pand geschikt te maken voor bewoning, vinden er tot half maart werkzaamheden plaats. Net als op de oude locatie, worden 15 wooneenheden gemaakt. De verbouwing van het pand duurt drie tot vier weken. We verwachten dat de omgeving geen hinder zal ondervinden van de werkzaamheden.

Persoonlijk geïnformeerd

De burgemeester heeft de Oekraïners gisteren persoonlijk geïnformeerd over de aanstaande verhuizing. Omwonenden van het pand aan de Wijckermolen zijn per brief geïnformeerd.

Informeel kennismaken

In april organiseert de gemeente een koffiemoment, zodat de Oekraïners en buurtbewoners op informele wijze kennis met elkaar kunnen maken.