WIJK AAN ZEE - Op vrijdag 29 april in het NPO radio 1-programma Vijf Dagen ging het over de mogelijke overname van de huurovereenkomst van strandpercelen door Roompot. Uit de uitgebreide reactie van de gemeente is slechts één zin gebruikt. Daarom delen wij hieronder onze volledige reactie.


Naar aanleiding van het NPO radio 1-programma Vijf Dagen heb je vragen gesteld over de contracten met de strandexploitanten en de strandhuisjeseigenaren en de rol van de gemeente daarin. Ook geef je aan dat er zorgen zijn over één van de huurovereenkomsten met Roompot. Deze huurovereenkomst met Roompot is er nog niet; wel een verzoek van Roompot en de huidige strandexploitant voor indeplaatsstelling van de overeenkomst.

Huurovereenkomsten tussen gemeente en strandexploitanten

De gemeente heeft vorig jaar met de strandexploitanten de lopende huurovereenkomsten verlengd. De motivatie om de huurovereenkomst voor langere tijd te verlengen was om de huisjeseigenaren meer zekerheid te geven en het aantal hotelhuisjes gelijk te houden. Daarom hebben we aan de verlenging de ontbindende voorwaarde verbonden dat de strandhuisjeseigenaren ook een meerjarig contract kregen met de exploitant.

Verzoek indeplaatsstelling overeenkomst Roompot

De mogelijke nieuwe partij Roompot heeft samen met de huidige exploitant een verzoek gedaan voor een indeplaatsstelling voor de huidige, lopende huurovereenkomst. Een indeplaatsstelling houdt in dat de lopende huurovereenkomst wordt overgenomen door een nieuwe exploitant, zonder dat daar wijzigingen in worden aangebracht. De nieuwe partij gaat daarmee akkoord met dezelfde voorwaarden als afgesproken met de huidige partij.
De gemeente doet een toetsing en verleent bij geen wezenlijke bezwaren de toestemming voor de indeplaatsstelling. Daarbij wordt met name getoetst of er sprake is van een betrouwbare partij (o.a. Bibob) en of de nieuwe partij in staat is om de lopende (financiële) verplichtingen na te komen. De gemeente kan de indeplaatsstelling alleen gemotiveerd en met gegronde redenen weigeren. Indeplaatsstelling is een normale voorwaarde die in dit soort contracten wordt opgenomen.

Huurovereenkomst tussen strandexploitanten en strandhuisjeseigenaren

De modelhuurovereenkomst tussen strandexploitanten en strandhuisjeseigenaren is tot stand gekomen in goed onderling overleg tussen een vertegenwoordiging van de strandexploitanten en een vertegenwoordiging van de strandhuisjeseigenaren. De gemeente heeft slechts aangegeven dat er een uniforme modelhuurovereenkomst moest komen, maar heeft zich verder niet bemoeid met de inhoud daarvan. Deze overeenkomst staat dus los van de overeenkomst die de gemeente heeft met de strandexploitanten. De strandexploitanten en strandhuisjeseigenaren hebben samen de voorwaarden uitgewerkt. Ook de prijsbepaling is opgenomen in deze huurovereenkomst.