BEVERWIJK/HEEMSKERK - De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties Woonopmaat, Pré Wonen en de beide huurdersorganisaties. Het zijn meerjarige afspraken voor de periode 2022-2025. Belangrijke thema’s zijn de woningnood en de kwaliteit van bestaande woningen. Maar ook over sociaal-maatschappelijke thema’s als vergrijzing, het huisvesten van specifieke doelgroepen en leefbaarheid zijn afspraken gemaakt.


Investeren in nieuwe en bestaande woningen

In Beverwijk en Heemskerk werken de woningcorporaties op verschillende plekken aan de verbetering van sociale huurwoningen. Corporaties vervangen veel verouderde woningen voor nieuwe woningen, wat bijdraagt aan verbetering van het woonklimaat. In Heemskerk wordt binnenkort de nieuwbouw aan de Debora Bakelaan opgeleverd en worden voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw in de Cornelis Geelvinckstraat en de Velst. In Beverwijk wordt vooral gewerkt in het Kuenenpleingebied en aan de Kingsford Smithstraat en zijn plannen voor de Spoorzone in voorbereiding. Er komen meer sociale huurwoningen bij dan er worden gesloopt, waarbij we werken aan gevarieerde wijken voor senioren, gezinnen, starters en jongeren.

Duurzame en energiezuinige huizen

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over duurzaamheid en energiebesparing. Denk aan klimaatadaptief bouwen, het plaatsen van zonnepanelen en het langzaamaan afstappen van aardgas. Door de hoge energiekosten worden de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn als eerste aangepakt. We willen voorkomen dat bewoners met een kleine portemonnee het meest last hebben van de hoge energieprijzen. We maken daarom ook afspraken over het verlagen van energiekosten voor deze bewoners.

Verdeling sociale huurwoningen en doelgroepen

Verder willen we dat sociale huurwoningen eerlijk verdeeld en toegewezen worden, zeker nu er veel vraag is naar woningen. De partijen hebben afgesproken dat er een goede balans moet zijn tussen regulier woningzoekenden en woningzoekenden die op basis van bemiddeling of urgentie een woning krijgen toegewezen. In wijken met veel sociale huurwoningen kan de leefbaarheid onder druk komen te staan door huisvesting van kwetsbare groepen. Gemeenten en corporaties kijken hier met veel aandacht naar. Er zijn ook afspraken gemaakt over de verdeling van woonvormen over de wijken passend bij de verschillende doelgroepen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar woonvormen voor ouderen. Zoals traploze en aangepaste woningen of geclusterde woningen vlakbij (zorg-)voorzieningen.

Samenwerken aan sterke en veerkrachtige wijken

Wonen raakt aan veel andere onderwerpen, zoals welzijn, zorg, veiligheid en duurzaamheid. Daarom is in de aanloop naar deze prestatieafspraken een brede groep partners en bewoners betrokken waarmee gesprekken zijn gehouden. Zo weten we goed wat er speelt in de praktijk. Deze manier van werken willen we ook gebruiken bij de uitvoering van de prestatieafspraken. Alleen samen kunnen we zorgen voor sterke en veerkrachtige wijken.