BEVERWIJK – Sinds maart 2019 zijn de ondergrondse containers voor restafval en gft alleen nog met een afvalpas te openen in de gemeente. Dit is conform het grondstoffenplan. In Wijk aan Zee leidt het afsluiten van de ondergrondse containers tot explosief meer afvaldumpingen naast de containers. Dit komt door de combinatie van het toeristische karakter en de huisvestiging voor tijdelijke arbeidsmigranten. Beiden zijn niet in het bezit van een pasje om afval in de ondergrondse containers te doen. Ook zijn zij mogelijk onvoldoende op de hoogte van de regels voor het aanbieden van afval. Daarom is voor Wijk aan Zee maatwerk nodig. De gemeente gaat samen met de inwoners van Wijk en Zee en stakeholders een maatwerkoplossing bedenken voor de afvalinzameling.

Inwoners denken mee
De containers voor restafval en gft staan weer tijdelijk open in Wijk aan Zee, zodat afvaloverlast tijdens de zomermaanden wordt voorkomen. Inwoners van Wijk aan Zee zijn per brief geïnformeerd en gevraagd om mee te denken op welke manier de afvalinzameling in Wijk aan Zee het beste georganiseerd kan worden. Ook de mening van de dorpsraad, verhuurders van zomerhuisjes/appartementen, eigenaren van panden waar tijdelijke arbeidsmigranten gehuisvest zijn, HVC, winkeliers en horeca is belangrijk voor de maatwerkoplossing.

Maatwerk afval-inzamelmodel
Het maatwerk afval-inzamelmodel gaat over de afvalstromen restafval, gft, plastic, blik en drinkpakken (PBD), papier, glas en textiel. Zwerfafval wordt ook meegenomen, zodat er passende voorzieningen komen voor het afval dat geproduceerd wordt na een stranddag. De extra kosten voor de maatwerkoplossing worden doorberekend in de afvalbegroting. Afval scheiden blijft het doel, maar ook de kosten zijn belangrijk. De verkoop van recyclebare stoffen levert geld op. En door minder restafval te verbranden worden kosten bespaard.