BEVERWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bedrag van de Jeugdsportsubsidie voor het jaar 2021 vast te stellen op € 10,00 per Beverwijks jeugdlid tot 18 jaar.

Beverwijkse sportverenigingen kunnen de Jeugdsportsubsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

Het voor iedere inwoner mogelijk maken van sporten in Beverwijk is een speerpunt van het college. Het college vindt het belangrijk om sportbeoefening uit het oogpunt van gezondheid en als sociaal bindmiddel te stimuleren. De Jeugdsportsubsidie is een bijdrage in de kosten aan de sportverenigingen voor het bevorderen van sportbeoefening door jeugd. In de ‘Nadere regels Jeugdsportsubsidie’ is vastgelegd welke verenigingen voor subsidie in aanmerking kunnen komen, de voorwaarden voor subsidieverlening en de aanvraagprocedure.

Deze regels zijn na te lezen op Subsidie aanvragen.