HEEMSKERK - Op dinsdag 12 juni 2018 is er een inloopbijeenkomst over de verkoop onder voorwaarden van het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat 1 (Nozem en de Non). De inloopbijeenkomst is tussen 19.00 en 20.30 uur in het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat 1.

Tijdens de inloopbijeenkomst is er informatie beschikbaar over hoe de verkoop onder voorwaarden gaat verlopen. Verkoop onder voorwaarden betekent dat het beste plan en niet uitsluitend het hoogste bod leidend is voor de verkoop. Tijdens de inloop is er vanzelfsprekend alle ruimte om vragen te stellen over de verkoopprocedure. Deze bijeenkomst is ook bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven om actief mee te denken en samen te bepalen wat belangrijk is voor de invulling van dit gebouw. Door met elkaar hierover na te denken, kunnen we het voor Heemskerk kwalitatief beste plan kiezen. De direct omwonenden krijgen een brief waarin zij worden uitgenodigd voor deze inloopbijeenkomst. Verder zijn alle geïnteresseerden van harte welkom. Tijdens de inloopbijeenkomst is het gebouw niet te bezichtigen; dit kan op een later moment.

Gebouw met historie én karakter
Het gemeentelijke monument aan de Anthonie Verherentstraat 1 heeft een geschiedenis waardoor veel Heemskerkers zich ermee verbonden voelen. Het gebouw is in 1918 opgeleverd als rooms-katholieke jongensschool St. Josephschool. In 1971 werd het gebouw het thuishonk voor jongerencentrum Donkey Shot, dat in de regio jarenlang een bekende en geliefde uitgaansplek is geweest. Vanaf 2004 is het pand in gebruik als podium/horecagelegenheid en heeft het als onderkomen gediend voor diverse andere maatschappelijke organisaties waaronder de muziekschool. Inmiddels is in het pand alleen nog de exploitant van de Nozem en de Non gehuisvest.