BEVERWIJK - Op donderdag 14 februari 2019 wordt een extra raadscommissievergadering ingelast wegens recente geweldsdelicten van jeugdbendes.

Deze vergadering start om 18:30 uur tot 19:30 uur.

NB: In beginsel is de vergadering openbaar toegankelijk, maar de mogelijkheid bestaat dat een deel van de vergadering in beslotenheid wordt gehouden.