BEVERWIJK - Het lijkt nog ver weg, maar de gemeente wil het graag tijdig aankondigen: Beverwijk voert vanaf april 2024 wegwerkzaamheden uit aan de Plesmanweg die ongeveer een half jaar gaan duren. Voor weggebruikers betekent dit extra reistijd vanwege omleidingen.

De Plesmanweg vertoont veel scheuren en gebreken. De weg is zo slecht dat een compleet nieuwe asfaltlaag nodig is. Ook de onderliggende fundering en de verkeerslichten moeten worden vervangen. De fietspaden langs de Plesmanweg worden verbreed en geasfalteerd. Ook komt er een aparte strook voor rechtsaf slaand verkeer richting de Bleriotlaan. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer en maakt oversteken voor fietsers veiliger. Tot slot krijgt de Plesmanweg een aaneengesloten groenstructuur door de aanplant van extra bomen.

Verkeer richting het oosten wordt omgeleid

Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer dat van west naar oost rijdt over de Plesmanweg omgeleid via Heemskerk. Dit is nodig om veilig te kunnen werken. De omleidingsroute loopt via de Binnenduinrandweg, Rijksstraatweg, Starweg en de Jan Ligthartstraat in Heemskerk. Reizen van oost naar west over de Plesmanweg blijft gewoon mogelijk. Fietsers en voetgangers ondervinden geen stremmingen.

Wat dit betekent voor de omliggende wijken en winkelcentra is te lezen op www.beverwijk.nl/plesmanweg.

Het duurt nog even voor we aan de slag gaan, maar we wilden u tijdig informeren. Op een later moment kunnen we melden welke delen van de Plesmanweg wanneer precies worden afgesloten. Zo wordt er om beurten gewerkt aan de kruispunten met de Alkmaarseweg en Laan der Nederlanden/Bleriotlaan. Nadere informatie volgt begin 2024.