Beverwijk – De gemeenteraad heeft besloten dat de ontwikkeling van Landgoed Adrichem door gaat. De uitbreiding wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de gemeenteraad nauw betrokken blijft.

“Geen volwaardig plan”
”Wij hebben zorgen over de manier waarop het plan betaald en uitgevoerd wordt. Het gaat om 5,8 miljoen euro. En dat is als er al geen extra kosten naar voren komen”, zei Uiterwijk (Vrij!Beverwijk). “Een plan bovendien, dat als je er eenmaal aan begint je het ook moet afmaken. Daar hoort dekking bij over het geheel.” Bilars van Gemeentebelangen gaf aan “te zoeken naar een volwaardig plan, geen hap-snap voorstel zoals nu. Gezien de ervaringen uit het verleden vrezen wij dat het plan in fases uit de hand zou kunnen lopen.” In de huidige vorm wees zij het voorstel af. Bij de PvdA was het punt van financiering op lange termijn een pijnpunt. Moelee zei dat de structurele dekking van groot belang is en nu ontbreekt. “En wat doen we als er geen dekking gevonden kan worden in een latere fase van het plan?”

“Kwaliteit kost nu eenmaal geld”
Binnen de raad waren ook positieve geluiden te horen. “Dat het investeringen vergt om tot landgoed Adrichem te komen, staat vast. Het gaat ook om veel geld”, aldus Weel (D66). Hij benadrukte de meerwaarde die de kansen van sport voor de stad met zich brengt. Meiland (CDA) vond het een pittige keuze en vroeg het college de raad nog een keer te overtuigen dat die zich geen zorgen hoeft te maken. “En belangrijk: is er een plan B? We weten dat kwaliteit nu eenmaal geld kost. Maar stel ons niet teleur.”

Vroonhof gaf aan dat GroenLinks enorm enthousiast wordt van dit voorstel. “Niet alleen voor wat betreft het eindproduct maar ook het proces.” Sport, natuur en park komen samen in dit plan. “Maar dan moeten we vandaag wel de eerste stap zetten.” Hij gaf tot slot aan dat het in fasen beginnen ervoor zorgt dat deze raad aan zet blijft. Ook Geel (VVD) en Bal (SamenBeverwijk) waren positief en gaven aan het voorstel te steunen. Hazeveld (Democraten Beverwijk) gaf zelfs aan dat dit plan “het verdient het om tot een mooi en recreatief park te komen.”

“Nog geen uitgewerkt voorstel”
Portefeuillehouder Erol verdedigde de fasering van het project, nu daar meerdere keren over gesproken werd. “Zo betrekken we alle betrokkenen in het proces. Vandaag is er geen uitgewerkt gedetailleerd voorstel, het is een uitwerking van de eerder uitgevoerde quickscan.” Hij deed de toezegging: “Zodra er een definitief ontwerp ligt komen we uiteraard bij de raad terug, met een dekking per fase. Want uiteindelijk moet ook u als raad mee participeren. En neemt u het besluit.”

De raad zal op een later moment de volgende stap in het proces bekijken en beoordelen. Het raadsvoorstel werd gesteund door de fracties van, D66, VVD, CDA, GroenLinks, SamenBeverwijk en Democraten Beverwijk. De fracties van Vrij!Beverwijk, Gemeentebelangen en PvdA stemden tegen.