BEVERWIJK - Huishoudens met een laag inkomen kunnen begin december de energietoeslag 2023 tegemoetzien. Inwoners die de toeslag vorig jaar hebben gekregen en nog steeds een inkomen hebben tot 120 procent van het sociaal minimum krijgen de toeslag automatisch. Inwoners die de toeslag vorig jaar hebben gekregen maar van wie het niet zeker is of ze nog aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een brief. Met het verzoek een nieuwe aanvraag te doen. Mensen die menen voor de toeslag in aanmerking te komen, kunnen ook een aanvraag doen. De toeslag bedraagt € 1.300,-.


Voor uitbetaling van de energietoeslag 2023 moest de regering eerst een wet wijzigen. Daarnaast moest het college beleidsregels vaststellen. Dat is nu gebeurd.

"Ik ben blij dat de wetswijziging er nu eindelijk is. Met het bedrag kunnen we mensen met een laag inkomen eindelijk helpen bij de hoge kosten voor energie."

Aldus verantwoordelijk wethouder Brigitte van den Berg.

Oproep

Heel veel huishoudens in Beverwijk hebben de energietoeslag 2022 aangevraagd. Toch vermoedt wethouder Van den Berg dat er misschien meer huishoudens recht hebben op de tegemoetkoming. "Er zijn vast huishoudens die geen gebruik hebben gemaakt van de energietoeslag terwijl ze hier wel recht op hebben. Ik roep daarom inwoners met een laag inkomen op een aanvraag in te dienen. De gemeente staat klaar om hierbij te helpen."

Aanvraag indienen

Vanaf 1 januari 2024 kunnen inwoners een aanvraag indienen. Dit kan digitaal tot en met 30 juni 2024 via beverwijk.nl/energietoeslag. Voor het aanvragen van de toeslag is een DigiD nodig. Inwoners die hulp nodig hebben bij de aanvraag kunnen contact opnemen met de gemeente via 0251 25 62 56. Of met het Sociaal team Beverwijk via 0251 50 80 50.

Voorwaarden

Inwoners die willen weten of ze recht hebben op de energietoeslag kunnen de voorwaarden bekijken via beverwijk.nl/energietoeslag.

Belastingvrij

Over de energietoeslag hoeft men geen belasting te betalen. Dus hoef je de toeslag niet op te geven bij de belastingaangifte over 2022 en/of 2023.