BEVERWIJK – Gemeente Beverwijk is één van de vijftien gemeenten die geld krijgen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG stelt budget beschikbaar voor experimenten die op een innovatieve manier dealen met de krapte op de arbeidsmarkt.

Elke gemeente kon voorstellen indienen voor projecten die bijdragen aan instroom en behoud van personeel, efficiënte processen en samenwerking. Van de 67 ingediende plannen heeft de VNG er uiteindelijk vijftien geselecteerd. Deze gemeenten krijgen elk 250.000 euro. Eén van de pilots is een initiatief van de gemeente Beverwijk voor een efficiënter proces van de afhandeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning.

AI-gedreven beslissingssysteem voor aanvragen omgevingsvergunning

De pilot gaat om het ontwikkelen van een systeem waarin we Artificiële Intelligentie (AI) inzetten bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Een AI-gestuurd beslissingssysteem beoordeelt aanvragen automatisch op volledigheid en toetsing van de criteria. Medewerkers controleren vervolgens deze uitkomsten. Dat moet leiden tot:

• meer persoonlijk contact,

• grotere tevredenheid bij de aanvragers,

• meer werkplezier voor de medewerkers.

Als het lukt dit systeem operationeel te krijgen, betekent dat een sneller en efficiënter proces. Bovendien neemt AI het routinematige werk over. Medewerkers hebben daardoor meer tijd voor overleg met de aanvrager, locatiebezoek en het leveren van maatwerk. Dat maakt het werk interessanter. Dus wordt het aantrekkelijker om bij gemeente Beverwijk te komen werken.

Burgemeester Martijn Smit: “We zijn trots dat de VNG onze pilot uit maar liefst 67 voorstellen heeft uitgekozen. Wij zijn één van de vier gemeenten die AI gaan inzetten. Als dit gaat lukken betekent het een enorme verbetering van het proces. Door een efficiënter proces hebben de medewerkers van vergunningen meer tijd voor overleg met bewoners en ondernemers. En het bezoeken van de locatie. Dat maakt het werk interessanter en leuker. Zo hopen we dat het makkelijker wordt om medewerkers voor het team vergunningverlening te vinden. En ze te behouden. Bovendien hebben inwoners aangegeven meer behoefte te hebben aan persoonlijk contact. Dus verwachten we dat het ook gaat zorgen voor meer klanttevredenheid.”

Doel van het VNG-project is om goede ideeën en innovatieve oplossingen te beproeven in de lokale praktijk. En de opgedane kennis en ervaringen gemeentebreed te delen. De inzichten en arbeidsbesparende werkvormen moeten de uitvoeringskracht van gemeenten een flinke impuls te geven. Gemeente Beverwijk heeft een jaar om de pilot uit te werken.