BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk begint deze week met het herstellen van de bestrating van de rijbaan op de Breestraat. Vier jaar na de herinrichting is op enkele plekken in de rijweg spoorvorming ontstaan. Tussen de Velserweg en Korte Zeestraat, halverwege de Breestraat en ter hoogte van de Bloksteeg zijn vervormingen van het straatwerk zichtbaar. De ruimte tussen de klinkers bij de Bloksteeg is zodanig groot dat dit tot onveilige situaties kan leiden. Herstel van het straatwerk is hier nodig.

Herstelwerk niet ongewoon na grondig graafwerk
Bij de renovatie is de complete inrichting van de Breestraat inclusief verharding en meubilair aangepakt. Ondergronds zijn o.a. kabels en leidingen vervangen. Voor de berging van hemelwater zijn onder de rijweg (en deels naast de rijweg) een waterbergende fundering en een drainage transportriool aangebracht. Ook is in het deel Breestraat vanaf de Velserweg tot de korte Zeestraat een vuilwaterriool aangebracht. Gelijktijdig zijn de bomen vervangen en zijn voor de nieuwe bomen ondergrondse voorzieningen getroffen om de groeiplaatsen te verbeteren. Ook is de openbare verlichting vernieuwd.

Na dergelijke ingrijpende werkzaamheden aan de ondergrond is herstelwerk aan de verharding niet ongewoon. Door de bewerkte ondergrond kan na enkele jaren inklinking van de ondergrond optreden, waardoor in het zwaarst belaste deel (midden van de rijweg) ruimte tussen de klinkers kan ontstaan.

Weinig hinder voor winkeliers
De gemeente begint met herstelwerkzaamheden bij de Bloksteeg. Bij het herstel wordt goed nagekeken of er andere mogelijke oorzaken zijn waardoor de vervorming optreedt. Daarna plant de gemeente het herstelwerk aan de andere delen van de Breestraat. De werkzaamheden worden zodanig gefaseerd dat de winkeliers er minimale hinder van ondervinden.