BEVERWIJK – Deze week hangt gemeente Beverwijk in het centrum van Beverwijk elf camera’s op om de openbare orde en veiligheid te verbeteren. De camera’s worden opgehangen in het eerste gedeelte van de Zeestraat en in het Kennemerhof, de Prinsesselaan, het Stationsplein en de Koningsstraat. De cameralocaties zijn in nauw overleg tussen de politie en de gemeente Beverwijk gekozen.

Veiligheid
Burgemeester Martijn Smit: “De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zetten we in op een schone, hele en veilige stad. Cameratoezicht draagt hier aan bij”. Hij vervolgt: “De politie kan door middel van cameratoezicht overlast sneller signaleren en inspelen op incidenten. Ook hebben camera’s een preventieve werking en verhoogt cameratoezicht het gevoel van veiligheid in het centrum”.

Privacy
Met de camera’s wordt alleen de openbare ruimte bekeken. Op de camerabeelden is een privacyscreening van toepassing. Dit betekent dat woningen niet in beeld komen, mocht de camera daar op komen te staan. De politie mag de camerabeelden maximaal achtentwintig dagen bewaren, tenzij een incident plaatsvindt. Inwoners en bezoekers van het centrum worden met borden geïnformeerd over de aanwezigheid van de camera’s.