BEVERWIJK - Al jaren is het een van de grootste ergernissen in de gemeente Beverwijk: afvaldumpingen. Met de start van het project Beverwijk Afvaldumpvrij hoopt de gemeente vanaf 8 november het illegaal storten van afval uit te bannen.

In een persbericht laat de gemeente weten dat het om veertig 'hotspots' gaat waar veelvuldig afval wordt gedumpt.

De gemeente stelt samen met vuilophaler HVC en woningcoöperaties WOONopMAAT en PreWonen teams samen die de dumpingen gaan bestrijden. Ook zullen coaches bewoners informeren over de manier waarop zij afval horen aan te bieden.

De teams werken tussen maandag en zaterdag. HVC-medewerkers maken de straten afvalvrij. Handhavers proberen de dumpers op te sporen, waarbij overtreders kans een boete riskeren. De hoogte van deze boete is nog niet bekend.

De actie Beverwijk Afvaldumpvrij duurt tot en met april 2019. In september beslist de gemeenteraad aan de hand van de resultaten of het project moet worden voortgezet.