BEVERWIJK - Op 29 mei 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat de gemeente Beverwijk terecht een last onder dwangsom heeft opgelegd ter beëindiging van illegale verhuur van kamers in een eengezinswoning. Deze illegale kamerverhuur veroorzaakt al langere tijd veel overlast in de buurt. De last onder dwangsom geeft de eigenaar vier weken de gelegenheid om de onrechtmatige situatie ongedaan te maken. Gebeurt dit niet, dan betaalt de eigenaar een dwangsom per week zolang de overtreding zich blijft voortzetten. De eigenaar kan nog in hoger beroep gaan.

Adressenonderzoek
De gemeente heeft meerdere adressen in onderzoek waar mogelijk sprake is van woonfraude. Wanneer uit onderzoek blijkt dat actie nodig is, richt de gemeente een handhavingstraject op.

Oproep melden woonfraude
Soms merken omwonenden niets van woonfraude. Maar er kunnen ook signalen zijn, zoals: altijd dichte gordijnen of afgeplakte, vochtige of beslagen ramen. Buren zien nooit iemand in de woning of horen vreemde geluiden. Er lopen steeds andere mensen in en uit, men sjouwt vaak met grote verhuisdozen of vuilniszakken. De gemeente vraagt daarom vermoedens van woonfraude te melden via de app WaakSamen, de Politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Vervolgens kan een onderzoek gestart worden door de juiste instanties. Een onderzoek kan enkele maanden duren. Belangrijk is dat omwonenden ook tijdens het onderzoek blijven melden.

Veilige leefomgeving
De gemeente Beverwijk wil dat het prettig wonen, werken en ondernemen is in Beverwijk. Daarom zetten we in op een schone, hele en veilige gemeente. Dat willen we samen met inwoners doen. Belangrijk in de aanpak is dat inwoners laten weten wat er bij hun in de buurt speelt. Want samen zien we meer. Zo zorgen we met z’n allen voor een veilig Beverwijk.