BEVERWIJK - Gemeente Beverwijk laat een beheerplan maken voor Park Westerhout en Park De Duinen. Aan het bureau dat het plan maakt, willen we input meegeven van de bezoekers van de parken. Daarom hebben we een korte online enquête opgesteld. We willen graag te weten komen waarvoor bezoekers naar de parken komen. Wat ze mooi vinden en wat volgens hen verbeterd moet worden. De enquête is te vinden op https://denkmee.beverwijk.nl

Planning

Van 6 tot 21 mei is het mogelijk de vragen te beantwoorden. De uitkomsten geeft de gemeente mee aan het bureau dat het beheerplan maakt. In september is het plan klaar en kan een aanbesteding starten voor het beheren van Park Westerhout en Park De Duinen.

Waarom een beheerplan?
Met een beheerplan kunnen we doelgericht werken. Aan meer diversiteit van planten en dieren, het onderhoud van paden en banken. Ook komt in het plan hoe we invasieve exoten zoals de Japanse Duizendknoop kunnen bestrijden. In Park Westerhout zijn oude parkelementen uit de tijd dat het nog een landgoed was. Die willen we weer zichtbaar maken.

Groenbeleid van de gemeente Beverwijk
Het beheerplan is één van de maatregelen uit het groenbeleid. In de ‘Groenvisie 2020-2030’ staan de richtlijnen voor het groen in de openbare ruimte. Zoals meer biodiversiteit en de inrichting afstemmen op het gebruik. Maar ook groen inzetten voor het versterken van de identiteit van Beverwijk.