BEVERWIJK – Een week geleden was er in raadscommissie nog veel discussie en onduidelijkheid over de richting van het strandbeleid. Met enkele wijzigingen en toezeggingen van de portefeuillehouder kwam het Strandbeleid Wijk aan Zee 2018-2023 toch door de raad.

Aanscherping
Tijdens de vorige bespreking in de raadscommissie bleek dat er inhoudelijk meer van het voorstel werd verwacht. Mogelijk zouden er amendementen en moties komen om die aanscherping te geven. Enkele fracties gaven te kennen dat het geen beleidsstuk betrof. Die aangekondigde aanscherping kwam er ook; Weel (D66) bracht om deze reden een amendement in dat onder andere de naam van het voorstel wijzigde. De fracties van GroenLinks, Gemeentebelangen, PvdA en Fractie Witte tekenden mee. CDA’er Meiland gaf in de discussie aan “met deze nota prima uit de voeten te kunnen.” Hoe anders was dat voor Hazeveld (Democraten Beverwijk); voor hem gold dat volstrekt niet. Hij betoogde dat de raad niet over het voorstel had moeten kunnen, en willen spreken. Hij gaf aan “niet inhoudelijk op het stuk in te gaan”, mede door “het aantal onbeantwoorde vragen. Het stuk had hier niet moeten liggen.”

Identiteit van Wijk aan Zee
Portefeuillehouder Van Weel verdedigde haar voorstel andermaal. Want, zo betoogde ze, “Wijk aan Zee staat centraal.” Ze beklemtoonde dat de plannen het beste aansluiten bij het dna van Wijk aan Zee. “Hoe meer wij de identiteit van Wijk aan Zee kunnen benadrukken, hoe liever ons dat is,” zei Van Weel. Ze omschreef zich als “doener” die Wijk aan Zee op dit vlak nu misschien wel nodig heeft en daarom “graag aan de slag gaat”. En aan de slag kan Van Weel. In elk geval voor wat betreft dit voorstel en de stappen die eruit voortvloeien. Na schorsing, en stemming, tekende zich een meerderheid af ten gunste van het voorstel.