BEVERWIJK - De activiteiten die normaal gesproken in de hallen 30 t/m 33 van De Bazaar in Beverwijk plaatsvinden, mogen niet elders op het terrein worden voortgezet. Dat liet burgemeester Martijn Smit van Beverwijk weten aan de directie van De Bazaar met wie hij vandaag een gesprek had. Deze maatregel geldt als nadere aanvulling op het spoedbesluit van de Voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) dat afgelopen weekend leidde tot de sluiting van de genoemde hallen tot zondag 6 september.

Afgelopen zondag besloot De Bazaar om de activiteiten in de hallen 30 t/m 33 (overwegend verkoop van verswaar en geprepareerde etenswaar) naar buiten te verplaatsen. De BOA’s en de politie constateerden dat deze verplaatsing ertoe leidde dat het winkelende publiek buiten ook onvoldoende de 1,5 meter afstand hield. Hoewel BOA’s en politie de directie van De Bazaar hierop herhaaldelijk aanspraken, werden de regels niet gevolgd. Dat heeft ertoe geleid dat de voorzitter van de VRK in nauwe samenspraak met de burgemeester van Beverwijk besloot het spoedbesluit van afgelopen weekend nader aan te vullen met een verbod op deze activiteiten.

De burgemeester is zich bewust van de economische gevolgen van de maatregelen voor De Bazaar en de ondernemers. “Toch vinden wij de maatregelen gerechtvaardigd en evenredig gelet op de ernstige risico’s voor de volksgezondheid, namelijk het besmettingsgevaar dat bezoekers en winkeliers lopen in de hallen en de directe omgeving. De economische belangen wegen niet op tegen het belang van de overheid om handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtredingen van de noodverordening ter bescherming van de volksgezondheid.”

Burgemeester Smit drong er bij de directie van De Bazaar sterk op aan om de ondernemers die op De Bazaar actief zijn, zo snel mogelijk te informeren over de maatregelen. “Dat geldt niet alleen voor de winkeliers van de hallen 30 t/m 33. Het is de taak en de plicht van De Bazaar om ook de andere ondernemers die standruimte bij De Bazaar huren, te informeren. We krijgen veel klachten van ondernemers die aangeven dat zij geen weet hebben van wat er tussen de gemeente Beverwijk en de directie van De Bazaar wordt besproken. Ik heb daarom de directie De Bazaar verzocht een afvaardiging van de ondernemers mee te nemen.”

De Bazaar heeft de gemeente toegezegd de gesloten hallen 30 t/m 33 tot zondag 6 september ontoegankelijk te maken. In de loop van volgende week gaan de gemeente, de VRK en De Bazaar met elkaar in gesprek. Dan zal De Bazaar aanvullende maatregelen presenteren die ervoor moeten zorgen dat de 1,5 meter afstand wordt gewaarborgd.