BEVERWIJK – De gemeente Beverwijk wil een eerlijke en veilige woonomgeving voor haar bewoners creëren.

Dat betekent onder meer dat mensen een eerlijke kans hebben om een woning te krijgen en kunnen wonen in een prettige woon- en leefomgeving. Woonfraude heeft een negatief effect op de leef- en woonomgeving. Om woonfraude tegen te gaan gaat de gemeente Beverwijk adressen controleren op onrechtmatige bewoning. De controles starten in mei 2018 en zijn onderdeel van de pilot Woonfraude/Eerlijk wonen. Deze pilot maakt deel uit van alle inspanningen om de veiligheid in Beverwijk te verbeteren, waarvoor extra geld is vrijgemaakt door de raad.

Onrechtmatige bewoning grijpt direct in de leefwereld van mensen in. Het heeft een negatief effect op de leefbaarheid van buurten. Het staat een eerlijke woonruimteverdeling in de weg omdat mensen voordringen op de markt voor (sociale) huurwoningen. Verder kan de veiligheid van mensen in het geding zijn, doordat panden niet voldoen aan de bouwvoorschriften en brandveiligheidseisen die gelden. Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van fraude, zoals onder andere het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag en studiefinanciering. Het kan ook een voorbode zijn van andere criminaliteit zoals hennepteelt, illegale vastgoedtransacties, illegale prostitutie, mensenhandel of andere vormen van uitbuiting.

Hoewel aan het inschrijven bij een gemeente regels zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld het tonen van een legitimatie of huurcontract, kan men na inschrijving in de BRP een Burgerservicenummer en een DigiD aanvragen om vervolgens andere vormen van criminaliteit te ontplooien. Kortom: door het misbruik maken van inschrijving via de BRP is het mogelijk om woon- en adresfraude in diverse vormen te plegen.