BEVERWIJK – Op dinsdag 9 januari 2024 heeft het college de startnotitie vastgesteld om het bestaande speelruimteplan te herijken. Het college zet hiermee in op een meer groene, kindvriendelijke, sportieve en inclusieve inrichting van de buitenruimte van Beverwijk en Wijk aan Zee.


Het huidige speelruimteplan, 'Spelen voor iedereen en overal', is toe aan herziening. Het past niet meer bij de ambitie van het college om de meest kindvriendelijke stad van Noord-Holland te worden. Ook nieuwe inzichten, opgaven en ervaringen met betrekking tot onder andere spelen, gezondheid (obesitas), jeugdzorg en klimaatadaptatie vragen om aanpassingen van het beleid. Speeltuinen en kinderboerderijen worden hierin ook meegenomen. Deze door vrijwilligers gerunde speelplekken vormen een belangrijke basis voor een kindvriendelijke leefomgeving.

Verantwoordelijk wethouder Cecilia van Weel (Speelbeleid) over het belang van het nieuwe speelruimteplan: "Buitenspelen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar ook bewoners op leeftijd moeten in beweging en in contact met anderen blijven. Groenere, meer inclusieve en uitnodigende speelplekken dragen hier enorm aan bij."

Motie 'Verbeteren speelplekken'

In juli 2023 heeft de gemeenteraad de motie 'Verbeteren speelplekken' aangenomen. Een steun in de rug en een duidelijke opdracht richting het college, die zich nu heeft vertaald in de startnotitie. De raad heeft hiermee ook het signaal gegeven financieel te willen investeren in een meer kindvriendelijke buitenruimte.

Doel nieuw speelruimteplan

Het doel van het plan is om te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige speelplekken voor alle kinderen van de gemeente Beverwijk. Met naast een speelfunctie ook een sociaalmaatschappelijke functie: een ontmoetingsplek voor kinderen, (groot)ouders en/of (jeugd)zorgverleners. Voor het plan zullen ook de kosten voor beheer en onderhoud opnieuw worden berekend, om zo de toekomstbestendigheid van de speelplekken te waarborgen.

Participatie belanghebbenden en gebruikers

Om het speelruimteplan vorm te geven worden de gebruikers van alle leeftijden en de belanghebbenden, waaronder de speeltuinverenigingen, gevraagd om met de gemeente mee te denken. Vragen als 'Wat maakt dat je buiten komt spelen?', 'Mag je vies worden?' of 'Wat is er nodig voor een kindvriendelijke omgeving?' zullen worden voorgelegd.

Planning

In het voorjaar van 2024 gaat het participatietraject van start en worden alle belanghebbenden uitgenodigd. Op basis van de uitkomsten wordt in de daaropvolgende maanden het nieuwe speelruimteplan opgesteld. Het college wil het plan in het najaar aan de gemeenteraad voor te leggen.