BEVERWIJK - Het college van B&W heeft begin 2024 aangegeven in te willen zetten op de aanpak van de meest onveilige verkeerssituaties in Beverwijk. Binnenkort neemt het college een besluit over het plan, waarin naast een inventarisatie van meest verkeersonveilige kruisingen en wegvakken ook de maatregelen voor deze situaties staan beschreven. Belangrijkste voorgestelde maatregel is de verlaging van de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u op deze plekken. Een mix van verkeersmaatregelen op de korte en langere termijn moet ervoor zorgen dat weggebruikers zich ook aan die snelheid houden, zoals snelheidsdisplays, duidelijke markering en waarschuwingsborden. En uiteindelijk politie-inzet op locaties waar het aantal overschrijdingen van de snelheid te hoog blijft.

Herinrichting van kruispunten en wegvakken, of het plaatsen van verkeersdrempels vraagt meer tijd, maar wordt naar voren geschoven in de planning op die plekken waar dat het meest nodig is.

Het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid Noord-Holland 2030 is leidend bij deze aanpak. Hierin hebben verkeersdeskundigen voor alle gemeenten in Noord-Holland beoordeeld welke plekken het meest risicovol zijn. Daarnaast neemt het college ook klachten van omwonenden serieus bij de aanpak van de verschillende plekken. Deze subjectieve verkeersonveiligheid is erg belangrijk. Als mensen verkeerssituaties als onveilig ervaren, kan dat er toe leiden dat ze hun gedrag aanpassen en bijvoorbeeld vaker de auto nemen in plaats van de fiets.