BEVERWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft de tarieven voor Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2024 vastgesteld. Het college heeft gekozen voor de maximaal subsidiabele tarieven om een sterke kostenverhoging voor ouders van peuters te voorkomen.

Het college vindt het belangrijk dat alle peuters binnen de gemeente een gelijke kans op een goede start in het onderwijs krijgen. Voor ouders bij wie het niet lukt om thuis de ontwikkeling van hun kind voldoende te stimuleren worden peuteropvang en VVE aangeboden. Hier leren de peuters om samen met andere kinderen te spelen en ontwikkelen ze hun taalvaardigheid, motoriek, zintuigen en sociaal gedrag.

Kosten mogen ontwikkeling niet belemmeren

Het college is van mening dat de kosten van peuteropvang en VVE geen belemmering mogen vormen. Door te kiezen voor de maximaal subsidiabele tarieven blijven deze voorzieningen voor meer ouders bereikbaar. De nu vastgestelde tarieven gelden als leidraad voor de subsidies die voor deze voorzieningen bij de gemeente zijn aan te vragen.

Het aanbieden en subsidiëren van peuteropvang is geen verplichting. Het realiseren en subsidiëren van een dekkend en gespreid aanbod VVE is dat wel. Met de keuze van het college om beide voorzieningen te subsidiëren kunnen ze goedkoper worden aangeboden.

Tarief Peuteropvang 2024

Het uurtarief voor reguliere peuteropvang (voorheen de peuterspeelzaal) in 2024 is vastgesteld op € 10,06. Dit bedrag bestaat uit het maximaal te vergoeden uurtarief dat wordt aangevuld door de gemeente. Het tarief geldt voor maximaal 8 uur per week peuteropvang gedurende 40 weken per jaar.

Tarief Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2024

Het uurtarief voor VVE in 2024 is vastgesteld op € 12,66 per peuterplaats. Dit bedrag bestaat uit het maximaal te vergoeden uurtarief dat wordt aangevuld door de gemeente. Bij voorschoolse educatie gaat een kind 16 uur per week naar een peuteropvang.

Beverwijk, 27 september 2023